Vijesti

09. rujna 2008.

Fond Raiffeisen hrvatske dionice počinje s radom

Fond Raiffeisen hrvatske dionice počinje s radom

Raiffeisen hrvatske dionice, četvrti dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, počinje s radom 10. rujna 2008.

Raiffeisen hrvatske dionice, četvrti dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, počinje s radom u srijedu 10. rujna 2008. godine. Povodom početka rada, na sva ulaganja u ovaj Fond, u razdoblju od 10. rujna 2008. do 31. prosinca 2008. godine neće se obračunavati ulazna naknada u iznosu od 1 posto vrijednosti uplate.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanja visokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice hrvatskih izdavatelja. Benchmark ili referentni indeks, za usporedbu rezultata i praćenje uspješnosti Fonda je službeni indeks Zagrebačke burze (CROBEX).

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa su novčani fond Raiffeisen Cash, obveznički fond Raiffeisen Bonds, mješoviti fond Raiffeisen Balanced, te dionički fondovi Raiffeisen Active, Raiffeisen Central Europe i Raiffeisen Emerging Markets.