Vijesti

13. svibnja 2015.

HANFA izdala edukativnu brošuru o investicijskim fondovima

HANFA izdala edukativnu brošuru o investicijskim fondovima

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) izdala je edukativnu brošuru o investicijskim fondovima.

Zanimljivu brošuru kojom se možete detaljnije informirati o investicijskim fondovima možete pronaći na njihovoj web stranici www.hanfa.hr ili na linku.