Vijesti

21. prosinca 2011.

HANFA odobrila spajanje fondova Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets

HANFA odobrila spajanje fondova Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets

HANFA je na dan 15. prosinca odobrila spajanje fondova Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets

Spajanjem navedenih fondova osnovat će se novi dionički otvoreni investicijski fond pod upravljanjem Raiffeisen Investa – Raiffeisen Prestige Equity. Za razliku od fondova Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets, Raiffeisen Prestige Equity će imati fleksibilniju strategiju koja podrazumijeva širi raspon dozvoljenih ulaganja u odnosu na tradicionalnu investicijsku strategiju koja nastoje nadmašiti prinos odabrane mjere vrijednosti s kojom se uspoređuju, najčešće prinos odabranog indeksa. Na taj način definirana strategija pruža mogućnost znatnijeg prilagođavanja promjenama na financijskim tržištima ulaganjem na tržišta koja u danim uvjetima pružaju priliku za ostvarenje pozitivnih prinosa.

U trenutku spajanja fondova vrijednost udjela utvrdit će se sukladno Pravilniku o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova odnosno preuzimanjem vrijednosti fonda Raiffeisen Prestige Equity te će na dan osnivanja iznositi 100 eura. Navedeno znači da će bez obzira na promjenu ukupnog broja udjela, umnožak novog broja udjela i vrijednosti udjela ostati jednak onome prije postupka spajanja. Udjeli postojećih fondova Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets bit će zamijenjeni udjelima u novom fondu Raiffeisen Prestige Equity, bez naplate izlaznih odnosno ulaznih naknada vlasnicima udjela. Također, tijekom spajanja, za vlasnike udjela u fondovima koji se spajaju, neće se primjenjivati odredbe o minimalnoj uplati u novi fond.

Unatoč činjenici da se spajanje ne smatra ulaskom ili izlaskom iz fonda pa se vlasnicima udjela ne naplaćuje ulazna odnosno izlazna naknada, zbog administrativnog provođenja postupka spajanja i pridržavanja odredbi Pravilnika, svim vlasnicima udjela bit će dostavljena Potvrda o kupnji udjela u novom fondu.

Vlasnicima udjela u fondovima Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets, koji žele istupiti iz navedenih fondova prije njihova spajanja, neće biti obračunata izlazna naknada.

Spajanje fondova bit će provedeno 30. prosinca 2011. godine. Pozivamo sve vlasnike udjela u fondovima Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets da se upoznaju sa sadržajem Prospekta i Statuta novog Fonda.