Izračuni prinosa

  • Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom i Pravilima fonda.