Vijesti

05. ožujka 2010.

Novi mješoviti fond Raiffeisen Investa – Raiffeisen Prestige

Novi mješoviti fond Raiffeisen Investa – Raiffeisen Prestige

Raiffeisen Prestige, novi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, počinje s radom 8. ožujka 2010. godine.

Raiffeisen Prestige, novi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, počinje s radom u ponedjeljak, 8. ožujka 2010. godine.  

Povodom početka rada Fonda, na sva ulaganja u Raiffeisen Prestige do 30. lipnja 2010. godine neće se obračunavati ulazna naknada, a nakon tog datuma ona će iznositi 1 posto.

"Osnivanjem novog fonda Raiffeisen Invest proširuje raznovrsnost svoje ponude te nastavlja doprinositi razvoju fondovske industrije u Hrvatskoj“, izjavila je predsjednica Uprave Raiffeisen Investa, Renata Gecan Milek.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, koji žele svakodobnu unovčivost uloga te koji su s ciljem ostvarivanja visokog prinosa spremni prihvatiti veći rizik ulaganja. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok putem ulaganja imovine Fonda u razne klase imovine, a udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60 posto neto imovine Fonda. Minimalni početni ulog u Fond je 70.000,00 kuna, dok svako sljedeće jednokratno ulaganje u Fond može iznositi najmanje 2.000,00 kuna.

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa su: novčani fond Raiffeisen Cash, obveznički fond Raiffeisen Bonds, mješoviti fond Raiffeisen Balanced te dionički fondovi Raiffeisen World, Raiffeisen Central Europe, Raiffeisen Emerging Markets i Raiffeisen hrvatske dionice.