Vijesti

24. kolovoza 2015.

Nebitne izmjene Prospekata

Nebitne izmjene Prospekata

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Izmjenjeni su Prospekti fondova: Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I te FWR Multi-Asset Strategy II kako slijedi:

Na naslovnoj strani Prospekta mijenja se datum objave.

U odlomku „Društvo za upravljanje“ briše se „osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom“ iz djelatnosti Društva.

U odlomku „Nadzorni odbor“ briše se kratki životopis opozvanog člana Nadzornog odbora, g. Michaela Müllera, a dodaje se kratki životopis člana Nadzornog odbora, gđe Vesne Ciganek-Vuković.

U odlomku „Fondovi pod upravljanjem Društva“ briše se rečenica „Društvo upravlja i alternativnim investicijskim fondom.“

Nove Prospekte možete pronaći na sljedećim linkovima:

Raiffeisen Cash
Raiffeisen euroCash
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen zaštićena glavnica
Raiffeisen Classic
Raiffeisen Harmonic
Raiffeisen Dynamic
FWR Multi-Asset Strategy I
FWR Multi-Asset Strategy II