Vijesti

12. listopada 2016.

Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

Nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Izmjenjeni su Prospekti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen Classic, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II kako slijedi:

1. Na naslovnoj strani mijenja se datum objave Prospekta u 11. listopada 2016.
2. Mijenja se naziv Društva u skladu s izmjenom Izjave o osnivanju i izmjene u Sudskom registru u cijelom tekstu.
3. Mijenjaju se podaci o članovima Uprave Društva.
4. Mijenjaju se podaci o članovima Nadzornog odbora Društva.
5. Mijenjaju se podaci o revizoru fonda.
6. Mijenja se adresa sjedišta Raiffeisenbank Austria d.d. u cijelom tekstu.
7. Mijenja se podatak o pod-depozitaru na kojeg je depozitar delegirao poslove pohrane u Republici Sloveniji.
8. U dijelu Početna vrijednost udjela i uplate u fond mijenja se rečenica "U slučaju da se trenutno važeći propisi promijene ili za to dobije odobrenje nadležnih institucija, Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti.", na način da se briše dio "U slučaju da se trenutno važeći propisi promijene ili za to dobije odobrenje nadležnih institucija,“.

Nove Prospekte možete pronaći na sljedećim linkovima:

Raiffeisen Cash

Raiffeisen euroCash

Raiffeisen Bonds

Raiffeisen Classic

Raiffeisen zaštićena glavnica 

Raiffeisen Harmonic

Raiffeisen Dynamic

Raiffeisen FWR MULTI-ASSET STRATEGY I

Raiffeisen FWR MULTI-ASSET STRATEGY II