Vijesti

03. veljače 2015.

Objava Prospekta i Pravila novih fondova FWR Multi-Asset Strategy I i II

Objava Prospekta i Pravila novih fondova FWR Multi-Asset Strategy I i II

Društvo Raiffeisen Invest d.o.o. dobilo je odobrenje za osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom FWR Multi-Asset Strategy I i II.

Društvo je rješenjem HANFA-e KLASA: UP/I-451-04/14-06/73, Ur. broj: 326-01-440-443-15-8, dobilo odobrenje za osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom "FWR Multi-Asset Strategy I" i "FWR Multi-Asset Strategy II".

Istim rješenjem odobreni su i Prospekti i Pravila navedenih fondova te ih možete pronaći u nastavku:

FWR Multi-Asset Strategy I
FWR Multi-Asset Strategy II

Prospekti i Pravila dostupni su na navedenim linkovima te u prostorijama Društva.