Vijesti

24. kolovoza 2015.

Odobrenje korištenja iznimki od primjene ograničenja ulaganja

 Odobrenje korištenja iznimki od primjene ograničenja ulaganja

Raiffeisen Invest d.o.o. dobilo je rješenja o odobrenju ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čije je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD.

Nastavno na promjene Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 16/13 i 143/14), Društvo je podnjelo, a Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dana 21. kolovoza 2015. godine odobrila zahtjeve za:

1. Ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Cash i Raiffeisen euroCash u: prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska i Savezna Republika Njemačka.

2. ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Bonds i Raiffeisen Zaštićena glavnica u: prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska.

3. ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I i FWR Multi-Asset Strategy II u: prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i Sjedinjene Američke Države.

Nastavno na navedena odobrenja, izmijenjeni su Prospekti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom: Raiffeisen Cash, Raiffeisen euroCash, Raiffeisen Bonds, Raiffeisen zaštićena glavnica, Raiffeisen Classic, Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic, FWR Multi-Asset Strategy I te FWR Multi-Asset Strategy II u odlomku „Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja“ i “Rizik koncentracije“ te se dodaje novi odlomak „Iznimka od primjene ograničenja ulaganja“.

Nove Prospekte možete pronaći na sljedećim linkovima:

Raiffeisen Cash
Raiffeisen euroCash
Raiffeisen Bonds
Raiffeisen zaštićena glavnica
Raiffeisen Classic
Raiffeisen Harmonic
Raiffeisen Dynamic
FWR Multi-Asset Strategy I
FWR Multi-Asset Strategy II