Vijesti

28. kolovoza 2007.

Povodom pet godina rada Raiffeisen Balanced bez ulazne naknade

Povodom pet godina rada Raiffeisen Balanced bez ulazne naknade

Povodom obilježavanja pet godina uspješnog poslovanja Raiffeisen Balanceda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, od 29. kolovoza do kraja tekuće godine neće se naplaćivati ulazna naknada.

Povodom obilježavanja pet godina uspješnog poslovanja Raiffeisen Balanceda otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, od 29. kolovoza do kraja tekuće godine neće se naplaćivati ulazna naknada.

Raiffeisen Balanced postao je 31. siječnja 2005. godine najveći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u kategoriji mješovitih fondova mjereno imovinom pod upravljanjem i tu je poziciju održao duže od dvije pune godine. Poziciju najvećeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Fond je zauzeo krajem kolovoza 2006. godine te ju zadržao sljedećih sedam mjeseci.

O višegodišnjem uspješnom poslovanju, kvaliteti upravljanja portfeljem Fonda te zadobivenom povjerenju ulagatelja govori i činjenica da je Raiffeisen Balanced dvije godine zaredom bio dobitnik nagrada Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond u 2004. i 2005. godini.

Fond je osnovan prije pet godina u vrijeme kada je na hrvatskom tržištu djelovalo ukupno 27 otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom od čega samo 9 mješovitih. Raiffeisen Balanced se od početka svoga poslovanja ističe kao jedan od najvećih ulagača u domaće dionice i obveznice.

Raiffeisen Balanced, uz ulaganja u dionice i obveznice ponajprije na domaćem tržištu, izložen je tržištima Njemačke, Slovenije, Austrije, Mađarske, Poljske, Francuske, Rumunjske, Velike Britanije, Italije, SAD-a i Japana. Fond kontinuirano privlači veliki interes ulagatelja, čiji broj krajem mjeseca kolovoza premašuje 13.000. U Fond osim građana koji čine većinu ulagatelja, ulažu i pravne osobe, osiguravajuća društva i drugi. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine fonda pretežno u dionice i obveznice hrvatskih i inozemnih izdavatelja. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanja visokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom kojima Raiffeisen Invest upravlja su Raiffeisen Cash novčani fond, obveznički fond Raiffeisen Bonds, te dva dionička fonda Raiffeisen Active i Raiffeisen Central Europe.