Vijesti

05. siječnja 2015.

Prestanak obustave izdavanja i otkupa udjela i pripajanje fondova Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe fondu Raiffeisen Dynamic

Prestanak obustave izdavanja i otkupa udjela i pripajanje fondova Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe fondu Raiffeisen Dynamic

Dana 31. prosinca 2014. godine Društvo Raiffeisen Invest pripojilo je fondove Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe fondu Raiffeisen Dynamic.

Provedbom pripajanja cjelokupna imovina, prava i obveze fondova prenositelja (Raiffeisen World i Raiffeisen New Europe) prešli su na fond preuzimatelj (Raiffeisen Dynamic) te fondovi prenositelji prestaju postojati. Sa navedenim datumom prestaje obustava izdavanja i otkupa udjela u fondu Raiffeisen Dynamic.
Postupak pripajanja fondova proveden je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/2013 i 143/14 ) te Pravilnikom o obavještavanju ulagatelja kod pripajanja UCITS fondova (NN 85/13).