Vijesti

28. prosinca 2010.

Produženje akcije: Raiffeisen Bonds bez izlazne naknade te Raiffeisen Prestige bez ulazne naknade

Produženje akcije: Raiffeisen Bonds bez izlazne naknade te Raiffeisen Prestige bez ulazne naknade

Raiffeisen Invest do kraja lipnja 2011. produžuje akciju kojom je ukinuta izlazna naknada za sve uplate u fond Raiffeisen Bonds te neće naplaćivati ulaznu naknadu za fond Raiffeisen Prestige.

Raiffeisen Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima do kraja lipnja 2011. produžuje akciju kojom je ukinuta izlazna naknada za sve uplate u razdoblju trajanja akcije za fond Raiffeisen Bonds. Također, do 30. lipnja 2011. godine neće se naplaćivati ulazna naknada za fond Raiffeisen Prestige.

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Raiffeisen Bonds i dalje je najveći obveznički fond u Hrvatskoj s neto imovinom koja iznosi više od 470 milijuna kuna. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja.

Mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Raiffeisen Prestige je započeo s radom u ožujku ove godine te se pokazao kao izvrsno proširenje raznovrsnosti ponude Raiffeisen Investa te je zabilježio neto vrijednost imovine u iznosu od 175 milijuna kuna. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok putem ulaganja imovine Fonda u razne klase imovine, a udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60 posto neto imovine Fonda.

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa su: novčani fond Raiffeisen Cash, mješoviti fond Raiffeisen Balanced te dionički fondovi Raiffeisen World, Raiffeisen Central Europe, Raiffeisen Emerging Markets i Raiffeisen hrvatske dionice.