Vijesti

03. ožujka 2016.

Promjena naziva društva

Promjena naziva društva

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima promijenilo je naziv u Raiffeisen Invest društvo za upravljanje UCITS fondovima.

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom u sudskom registru izmijenjen je naziv tvrtke Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima u novi naziv Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima.