Vijesti

12. rujna 2014.

Promjene naziva fondova Raiffeisen Absolute i Raiffeisen Absolute Aggressive

Promjene naziva fondova Raiffeisen Absolute i Raiffeisen Absolute Aggressive

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima usvojilo je nebitne promjene Prospekata Raiffeisen investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem.

Promijenjeni su nazivi fondova, kako slijedi: Raiffeisen Absolute u Raiffeisen Harmonic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom te Raiffeisen Absolute  Aggressive u Raiffeisen Dynamic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

Navedene promjene naziva fondova stupaju na snagu 15.09.2014.

Nove Prospekte možete pronaći na sljedećim linkovima:

Raiffeisen Harmonic
Raiffeisen Dynamic