Vijesti

19. veljače 2009.

Raiffeisen Active postaje Raiffeisen World

Raiffeisen Active postaje Raiffeisen World

Raiffeisen Active otvoreni investicijski fond s javnom ponudom promijenio je naziv u Raiffeisen World.

Raiffeisen Active otvoreni investicijski fond s javnom ponudom promijenio je naziv u Raiffeisen World.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice inozemnih izdavatelja, uz fokus na dionice izdavatelja iz Sjedinjenih Američkih Država, Europske Unije i Japana. S obzirom na investicijski cilj, Raiffeisen World otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je dionički fond.

Benchmark ili referentni indeks za usporedbu rezultata i praćenje uspješnosti Fonda je MSCI World. Fond nema za cilj replicirati navedeni indeks.