Vijesti

29. rujna 2011.

Raiffeisen Bonds bez izlazne naknade

Raiffeisen Bonds bez izlazne naknade

Raiffeisen Invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima, od 1. listopada nastavlja s akcijom kojom je ukinuta izlazna naknada za sva ulaganja u fond Raiffeisen Bonds do 31. prosinca 2011. godine.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, kojima je važna svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarenja viših prinosa spremni su prihvatiti umjereni rizik.