Vijesti

17. prosinca 2010.

Raiffeisen Invest dobitnik nagrade "Zlatni udjel"

Raiffeisen Invest dobitnik nagrade "Zlatni udjel"

Raiffeisen Invest je osvojio nagradu "Zlatni udjel“ za Raiffeisen Cash novčani fond, koji je proglašen najboljim u kategoriji novčanih fondova za 2009. godinu prema prinosu, rizičnosti i veličini fonda.

Raiffeisen Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima osvojio je nagradu "Zlatni udjel“ za Raiffeisen Cash novčani fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, koji je proglašen najboljim u kategoriji novčanih fondova za 2009. godinu prema prinosu, rizičnosti  i veličini fonda.

U 2010. godini imovina investicijskih fondova pod upravljanjem Raiffeisen Investa porasla je za gotovo 30 posto u odnosu na kraj 2009. godine te je koncem studenog iznosila više od 2,1 milijarde kuna. Najveći udio u imovini pod upravljanjem Raiffeisen Investa bilježi upravo novčani fond Raiffeisen Cash koji je prepoznat od strane ulagatelja kao učinkovit instrument ulaganja kratkoročnim viškovima likvidnosti te pruža mogućnost ostvarivanja atraktivnih prinosa za kratkoročna ulaganja uz visoku razinu sigurnosti.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, važna im je svakodobna unovčivost uloga, koji ulažu kratkoročno odnosno žele uložiti u niskorizične financijske instrumente. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda, uz što veću stabilnost cijene udjela Fonda. Minimalni početni ulog u Fond je 2.000,00 kuna, a ulazna odnosno izlazna naknada se ne naplaćuju.

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa su: novčani fond Raiffeisen Cash, obveznički fond Raiffeisen Bonds, mješoviti fond Raiffeisen Balanced i Raiffeisen Prestige te dionički fondovi Raiffeisen World, Raiffeisen Central Europe, Raiffeisen Emerging Markets i Raiffeisen hrvatske dionice.