Vijesti

07. ožujka 2011.

Raiffeisen Prestige obilježava prvu godinu poslovanja

Raiffeisen Prestige obilježava prvu godinu poslovanja

Raiffeisen Prestige, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, 8. ožujka obilježava prvu godinu poslovanja. Na dan 4. ožujka 2011. godine Fond je upravljao s 223,95 milijuna kuna imovine.

Raiffeisen Prestige, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, 8. ožujka obilježava prvu godinu poslovanja. Na dan 4. ožujka 2011. godine Fond je upravljao s 223,95 milijuna kuna imovine, a prinos Fonda od osnivanja na navedeni datum iznosio je 10,09 posto.

Raiffeisen Prestige pokazao se kao izvrsno proširenje raznovrsnosti ponude Raiffeisen Investa, a imovina koju je zabilježio tijekom protekle godine, kao i prinos Fonda, izvrstan su rezultat obzirom na investicijsku klimu. Također, do 30. lipnja 2011. godine neće se naplaćivati ulazna naknada za fond Raiffeisen Prestige.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, koji žele svakodobnu unovčivost uloga te koji su s ciljem ostvarivanja visokog prinosa spremni prihvatiti veći rizik ulaganja. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok putem ulaganja imovine Fonda u razne klase imovine, a udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60 posto neto imovine Fonda. Najmanji početni ulog u Fond je 70.000,00 kuna, a svako sljedeće jednokratno ulaganje može iznositi najmanje 2.000,00 kuna.

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa su: novčani fond Raiffeisen Cash, obveznički fond Raiffeisen Bonds, mješoviti fond Raiffeisen Balanced te dionički fondovi: Raiffeisen World, Raiffeisen Central Europe, Raiffeisen Emerging Markets i Raiffeisen hrvatske dionice.

Sve informacije o Raiffeisen investicijskim fondovima dostupne su na web stranici www.rbainvest.hr.

Zahvaljujemo svim ulagateljima na ukazanom povjerenju.