Vijesti

23. rujna 2015.

RBA Moderne kombinirke

RBA Moderne kombinirke

Raiffeisenbank Austria d.d. u paleti svojih proizvoda nudi RBA Moderne kombinirke.

Paket MODERNE KOMBINIRKE sastoji se od dva međusobno neovisna proizvoda s kombinacijom ulaganja u štedni i investicijski dio u omjeru 50% - 50%:

- štedni dio predstavlja oročeni nenamjenski devizni depozit s jednokratnom uplatom u valuti EUR, bez automatskog prolongata, na period od 12mj+1 dan, uz fiksnu kamatu;

- investicijski dio predstavlja iznos koji se ulaže u Raiffeisen Harmonic, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, pod upravljanjem Raiffeisen Investa.

Ugovaranjem Paketa ostvaruje se pravo na bonus kamatu u visini od 1% na iznos oročenog depozita.

Više detalja možete pronaći ovdje.