Vijesti

09. veljače 2015.

Snižena naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci fonda Raiffeisen euroCash

Snižena naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci fonda Raiffeisen euroCash

Snižene naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci za fond Raiffeisen euroCash od 09. veljače 2015. godine.

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, donijelo je odluku o snižavanju naknade za upravljanje za fond Raiffeisen euroCash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Sukladno Prospektu Fonda, naknada za upravljanje u iznosu od najviše 0,85% godišnje isplaćuje se jednom mjesečno. Odlukom Društva, od 09. veljače 2015. godine, naknada će iznositi 0,65% godišnje. Odluka vrijedi do opoziva.

Temeljem odluke Društva i depozitara Fonda, naknada depozitnoj banci snižena je i iznosi 0,11% godišnje. Snižena naknada obračunava se od 09. veljače 2015.