Vijesti

31. listopada 2011.

Spajanje fondova Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets

Spajanje fondova Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets

Spajanjem fondova osniva se novi otvoreni dionički fond s javnom ponudom – Raiffeisen Prestige Equity.

Dva investicijska fonda pod upravljanjem Raiffeisen Investa, Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets, spajaju se u novi dionički fond - Raiffeisen Prestige Equity.  

Aktualni tržišni uvjeti kao i zbivanja na svjetskim financijskim tržištima predstavljaju sve veće izazove u ostvarenju prinosa koji su zadovoljavajući za ulagatelje. Velika volatilnost i istodobna povezanost kretanja vrijednosti različitih klasa imovine te prisutnost značajnih sistemskih rizika, kao što su dužnička kriza u Europskoj Uniji i neizvjestan nastavak oporavka svjetskih gospodarstava, umanjuju efikasnost tradicionalno prihvaćenih pristupa upravljanja imovinom. Također, brze promjene prilika, u slučaju aktivnog pristupa investiranju, diktiraju potrebu brze reakcije i većeg broja transakcija, što se u okolnostima povećanog obujma plaćenih transakcijskih naknada jače odražava na fondove s nižom imovinom pod upravljanjem kao što su fondovi Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets.

Novi fond Raiffeisen Prestige Equity bit će namijenjen ulagateljima s dužim horizontom ulaganja koji traže povrate neovisno o tržišnim uvjetima i imat će fleksibilniju strategiju no što su imali fondovi Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets, što podrazumijeva širi spektar dozvoljenih ulaganja za razliku od tradicionalnih investicijskih strategija koje nastoje nadmašiti prinos odabrane mjere vrijednosti s kojom se uspoređuju, najčešće prinos odabranog indeksa. Tako definirana strategija daje veću mogućnost prilagođavanja promjenama na financijskim tržištima ulaganjem na tržišta koja u danim uvjetima pružaju priliku za ostvarenje pozitivnih prinosa.

Spajanje fondova bit će provedeno najranije 30. prosinca 2011. godine, a točan datum provođenja spajanja ovisi o trenutku dobivanja suglasnosti za spajanje i odobrenje osnivanja fonda Raiffeisen Prestige Equity od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Informacija o spajanju fondova i osnivanju novog fonda, kao i Prospekt i Statut novog fonda, bit će pravovremeno objavljeni na internet stranicama www.rbainvest.hr.

U trenutku spajanja vrijednost udjela bit će utvrđena, sukladno Pravilniku o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova, preuzimanjem vrijednosti fonda Raiffeisen Prestige Equity koja će na dan osnivanja iznositi 100 EUR-a, što znači da će bez obzira na promjenu ukupnog broja udjela umnožak novog broja udjela i vrijednosti udjela ostati jednak onome prije postupka spajanja. Vlasnicima udjela u fondovima koji se spajaju, udjeli će biti zamijenjeni za udjele u fondu Raiffeisen Prestige Equity, bez naplate izlazne i ulazne naknade. Također, tijekom spajanja navedenih fondova, za vlasnike udjela u fondovima koji se spajaju neće se primjenjivati odredbe o minimalnoj uplati u novi fond.

Unatoč činjenici da se spajanje ne smatra ulaskom ili izlaskom iz fonda, pa se vlasnicima udjela ne naplaćuje ulazna odnosno izlazna naknada, zbog administrativnog provođenja postupka spajanja i pridržavanja odredbi Pravilnika, svim vlasnicima udjela bit će dostavljena Potvrda o kupnji udjela u novom fondu.
 
Vlasnicima udjela u fondovima Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets, koji žele istupiti iz navedenih fondova prije njihova spajanja, neće biti obračunata izlazna naknada.