Svijet investicijskih fondova

Što su investicijski fondovi?

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja koja se dalje ulažu u različite financijske instrumente. Investicijski fond može se usporediti s velikom posudom koja sadrži različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, novčane depozite). Kupnjom udjela u investicijskom fondu ulagač posredno postaje vlasnikom dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu.

Svaka investicija u investicijski fond podložna je određenom riziku. Što je fond rizičiniji to je mogućnost ostvarivanja prinosa veća, a rok ulaganja duži.
Upravo iz tog razloga pametnije je svoj novac povjeriti stručnjacima, institucionalnim investitorima koji će razdiobom rizika, odnosno diverzifikacijom ulaganja taj rizik smanjiti.

Osnovne vrste investicijskih fondova

  1. Novčani fondovi

  2. Obveznički fondovi

  3. Mješoviti fondovi

  4. Dionički fondovi