Posebni fondovi

Posebni fondovi

Saznajte više

Što su investicijski fondovi?

 

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorske zapise, robni indexi). Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na udjele u fondu, a svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenoga investicijskog fonda, odnosno ulagatelj postaje vlasnikom proporcionalnog dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu. 

Posebni fondovi

 • Što su posebni fondovi?

  Što su posebni fondovi?

  Posebni fondovi ulažu u različite klase imovine prema unaprijed definiranim pravilima odnosno koristeći posebne strategije ulaganja. Što to točno znači? Za razliku od tradicionalnih fondova (obvezničkih, dioničkih, mješovitih) koji moraju određeni postotak imovine uvijek imati uloženo u dionice, obveznice i slično, posebni fondovi su fleksibilniji te imaju mogućnost ulaganja u  gotovo sve imovinske klase iskorištavajući potencijal tržišta. Ovisno o situaciji na tržištu posebni fond u određenom trenutku može po strukturi ulaganja postati dionički, ili čak i novčani fond. Raiffeisen Invest pokazao se kao predvodnik u formiranju ovakve vrste fondova na domaćem tržištu. Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Dynamic i Raiffeisen zaštićena glavnica prvi su fondovi koji su koristili alternativne strategije ulaganja u okviru UCITS regulative.

 • Karakteristike posebnih fondova:

  Karakteristike posebnih fondova:

  • ulažu u različite zakonom dozvoljene financijske klase kao što su depoziti banaka, trezorski zapisi, obveznice, dionice i dionički indexi, robni indexi i slično, a prema unaprijed definiranim pravilima,
  • pružaju mogućnost iskorištavanja svih tržišnih potencijala, 
  • namijenjeni ulagateljima koji očekuju povrate u različitim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine, a spremni su podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela i s tim moguće gubitke,
  • smanjena volatilnost u odnosu na volatilnost tradicionalnih dioničkih i mješovitih fondova.

Odaberite fond

 
 • Raiffeisen Harmonic
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen Dynamic
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz visok potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti značajne fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • FWR Multi-Asset Strategy I
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • FWR Multi-Asset Strategy II
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim vrstama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više