Posebni i dionički fondovi

Posebni i dionički fondovi

Saznajte više

Što su investicijski fondovi?

 

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorske zapise, robni indexi). Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na udjele u fondu, a svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenoga investicijskog fonda, odnosno ulagatelj postaje vlasnikom proporcionalnog dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu. 

Posebni fondovi

 • Naši posebni fondovi

  Naši posebni fondovi

  Raiffeisen Harmonic i FWR Multi-Asset Strategy I 

 • Što su posebni fondovi?

  Što su posebni fondovi?

  Posebni fondovi ulažu u različite klase imovine prema unaprijed definiranim pravilima odnosno koristeći posebne strategije ulaganja. Što to točno znači? Za razliku od tradicionalnih fondova (obvezničkih, dioničkih, mješovitih) koji moraju određeni postotak imovine uvijek imati uloženo u dionice, obveznice i slično, posebni fondovi su fleksibilniji te imaju mogućnost ulaganja u  gotovo sve imovinske klase iskorištavajući potencijal tržišta. Ovisno o situaciji na tržištu posebni fond u određenom trenutku može po strukturi ulaganja postati dionički, ili čak i novčani fond. Raiffeisen Invest pokazao se kao predvodnik u formiranju ovakve vrste fondova na domaćem tržištu.

 • Karakteristike posebnih fondova:

  Karakteristike posebnih fondova:

  • ulažu u različite klase imovine (depoziti, obveznice, dionice i dionički indexi, robni indexi i slično) prema unaprijed definiranim pravilima
  • namijenjeni ulagateljima koji očekuju povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine, a spremni su podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela i s tim moguće gubitke
  • smanjena volatilnost u odnosu na volatilnost tradicionalnih dioničkih i mješovitih fondova

Dionički fondovi

 • Naši dionički fondovi

  Naši dionički fondovi

  Raiffeisen Global Equities je dionički, te ujedno i napajajući fond.

 • Što su dionički fondovi?

  Što su dionički fondovi?

  Primarno investiraju u dionice s ciljem dugoročnog ostvarivanja većih prinosa. Iako se dionički fondovi smatraju rizičnijima od obvezničkih ili novčanih fondova, povijesno gledajući, dionički fondovi ostvarili su na dugi rok najveće stope prinosa, veće od svih drugih vrsta vrijednosnih papira. Bez veće rizičnosti, odnosno većih promjena vrijednosti udjela, nije moguće ostvariti veće prinose. 

 • Karakteristike dioničkih fondova:

  Karakteristike dioničkih fondova:

  • pretežno ulažu u dionice
  • namijenjeni su ulagateljima koji žele ostvariti potencijalno viši prinos u odnosu na obvezničke fondove, a spremni su prihvatiti veće oscilacije vrijednosti udjela na duži rok
  • namijenjeni za srednjoročne i dugoročne ciljeve

Napajajući fondovi

 • Naši napajajući fondovi

  Naši napajajući fondovi

  Raiffeisen Fund Conservative (obveznički), Raiffeisen Global Equities (dionički) i Raiffeisen Sustainable Mix (mješoviti).

 • Što su napajajući fondovi?

  Što su napajajući fondovi?

  Napajajući fondovi (feeder) su fondovi koji najmanje 85% svoje imovine ulažu u udjele glavnog (master) fonda, te u skladu s tim imaju isti ulagateljski cilj i strategiju kao i glavni fond. Napajajući fond je lokalni fond osnovan u Republici Hrvatskoj, a jedina posebna karakteristika je u tome što dominantni dio svoje imovine ulaže u glavni fond. Glavni fond može biti dionički, obveznički, mješoviti...pa je time i napajajući fond dionički, obveznički, mješoviti ovisno o vrsti glavnog fonda.

 • Karakteristike napajajućih fondova:

  Karakteristike napajajućih fondova:

  • namijenjeni ulagateljima koji žele sudjelovati u ostvarivanju prinosa glavnog fonda
  • ulagateljski cilj i strategija napajajućeg fonda je jednaka ulagateljskom cilju i strategiji glavnog fonda 

  Raiffeisen Invest prvi je na hrvatskom tržištu predstavio ovakvu vrstu fonda, te trenutno upravlja s tri napajajuća fonda: Raiffeisen Fund Conservative (obveznički), Raiffeisen Global Equities (dionički) i Raiffeisen Sustainable Mix (mješoviti).

Odaberite fond

 
 • Raiffeisen Harmonic - posebni fond
  • /investicijski-fondovi/posebni-fondovi/harmonic

   Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.  Saznajte više

 • FWR Multi-Asset Strategy I - posebni fond
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji očekuju pozitivne povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine i primjenu naprednih investicijskih strategija. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke.  Saznajte više

 • Raiffeisen Global Equities - dionički, napajajući fond
  • Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima u dužem roku, a istovremeno su spremni podnijeti visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće značajne gubitke. Saznajte više