Vijesti

28. prosinca 2015.

Devizne uplate/isplate za fondove i Globalni standard izvještavanja

Devizne uplate/isplate za fondove i Globalni standard izvještavanja

Od 01.01.2016. godine Raiffeisen Invest d.o.o. će omogućiti eurske uplate i isplate u investicijske fondove denominirane u EUR, te će početi provoditi Globalni standard izvještavanja (CRS).

Devizne uplate i isplate u investicijske fondove denominirane u EUR - sukladno odluci HNB-a o Izmjenama i dopunama odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (NN 16/15), Raiffeisen Invest d.o.o. će od 01.01.2016. godine omogućiti uplate i/ili isplate u EUR-ima za sve fondove osim Raiffeisen Cash fonda.

Common Reporting Standard (CRS) - od 1. siječnja 2016. godine na snagu stupa Direktiva 2014/107/EU, koja je temelj za provedbu Globalnog standarda izvještavanja - Common Reporting Standard (CRS) u Europskoj uniji, a kojega je razvila Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Temeljem CRS-a nadležna tijela država dobivaju informacije od svojih financijskih institucija, među ostalim, društava za upravljanje investicijskim fondovima, koje zatim automatski razmjenjuju s nadležnim tijelima ostalih država na godišnjoj razini. Financijske institucije u Hrvatskoj utvrđivat će status svojih klijenata u odnosu na zahtjeve CRS-a na temelju podataka koje će klijenti dati popunjavanjem odgovarajućih obrazaca te će u skladu s preuzetim obvezama Ministarstvu financija Republike Hrvatske - Poreznoj upravi dostavljati podatke o računima i financijskoj imovini klijenata za koje su utvrdile da se mogu smatrati rezidentom jedne od država pristupnica CRS-u.