Bez ulazne naknade za Raiffeisen EUR 2027 Bond

09.05.2024

Bez ulazne naknade od 13.05. do 14.06.2024.!

 

Promidžbeni sadržaj

U razdoblju od 13.05.2024 do 14.06.2024. do 14:00 h ukidamo ulaznu naknadu od 5% te je moguća kupnja i dokup udjela po cijenama važećim na dan transakcije za postojeće i nove ulagatelje.

Dospijeće Fonda je 30.05.2027. Prema važećoj cijeni na dan  08.05.2024. koja iznosi 100,2212 EUR kupnja udjela bi značila potencijalni prinos od  preko 7% u razdoblju do dospijeća Fonda 30.05.2027.  Cijena se mijenja svaki dan, te Vas pozivamo da se prije odluke informirate o aktualnoj cijeni i potencijalnom prinosu ove vrlo atraktivne ponude.

 

Realizacija

Kupnja udjela, bez naknade, moguća je u svim RBA poslovnicama ili putem RBA Internet bankarstva

  

Detaljnije informacije

Prospekt i Pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje i ostale detaljne informacije o fondu, uključujući i cijene udjela fonda i prinose, kao i rizike ulaganja dostupni su i na samoj stranici fonda na sljedećem linku: https://www.rbainvest.hr/investicijski-fondovi/fondovi-s-dospijecem/eur-2027-bond

Za više informacija o samom fondu, ukidanju naknada i realizaciji neke od navedenih mogućnosti pozivamo Vas i da se obratite u bilo koju RBA poslovnicu, Vašem Raiffeisen bankaru ili direktno nama u Društvo.

 

Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan se upoznati s Prospektom, Pravilima i KIIDom Fonda. Navedene informacije daju se u svrhu informiranja te se ovaj materijal ili bilo koji njegov dio ne može smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju bilo koje imovine ili prava. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Svaki ulagatelj se upućuje na vlastitu prosudbu i ocjenu financijskog položaja fonda i s time povezanih rizika. Prospekt, Pravila (https://www.rbainvest.hr/dokumentacija/prospekti-i-pravila), KID (https://www.rbainvest.hr/dokumentacija/kljucne-informacije), financijska izvješća (https://www.rbainvest.hr/dokumentacija/financijski-izvjestaji), vrijednost udjela i ostale informacije o Fondu (https://www.rbainvest.hr/) te Sažetak prava ulagatelja (https://www.rbainvest.hr/dokumentacija/dokumenti-drustva), na hrvatskom jeziku, besplatno su dostupni na priloženim poveznicama na Internet stranici Društva, u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d, te u sjedištu Društva. Kod ulaganja na kojima e temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije na: Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti - Raiffeisen Invest (rbainvest.hr)