Vijesti

17. siječnja 2011.

Imovina fonda Raiffeisen Bonds premašila 500 milijuna kuna

Imovina fonda Raiffeisen Bonds premašila 500 milijuna kuna

Raiffeisen Bonds otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, premašio je 500 milijuna kuna vrijednosti neto imovine fonda.

Raiffeisen Bonds otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, premašio je 500 milijuna kuna vrijednosti neto imovine fonda. Na dan 14. siječnja 2011. godine neto vrijednost imovine Raiffeisen Bondsa iznosila je 502,201.450,39 kuna.

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Raiffeisen Bonds i dalje je najveći obveznički fond u Hrvatskoj, a s poslovanjem je započeo 27. svibnja 2002. godine. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, kojima je važna svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarenja viših prinosa spremni su prihvatiti umjereni rizik.

Raiffeisen Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima je do kraja lipnja 2011. godine produžilo akciju kojom je ukinuta izlazna naknada za sve uplate u razdoblju trajanja akcije za fond Raiffeisen Bonds. Također, do 30. lipnja 2011. godine neće se naplaćivati ulazna naknada za fond Raiffeisen Prestige.

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa su: novčani fond Raiffeisen Cash, mješoviti fond Raiffeisen Balanced i Raiffeisen Prestige te dionički fondovi Raiffeisen World, Raiffeisen Central Europe, Raiffeisen Emerging Markets i Raiffeisen hrvatske dionice.

Zahvaljujemo svim ulagateljima na ukazanom povjerenju.