Novi fond Raiffeisen EUR 2027 Bond započinje s radom

13.03.2024

Nakon uspješnog završetka početne ponude novi fond Raiffeisen EUR 2027 Bond započinje s radom.

 

Uspješno je završena početna ponuda udjela fonda koja je trajala u razdoblju od 12.02.2024. do 12.03.2024. godine te s danom 13.03.2024. godine fond Raiffeisen EUR 2027 Bond, novi otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o., započinje s radom.

Ulazna i izlazna naknada u fond iznose 5 %.

Fond je denominiran u valuti EUR te nastoji ostvariti minimalni ciljani prinos od 7,40% u EUR u periodu od 13.03.2024. do 30.05.2027. (minimalna ciljana cijena 107,40 EUR).

Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europske unije, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda

Namijenjen je ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva u srednjem roku i traže ostvarivanje prinosa u valuti EUR ulaganjem u skladu sa strategijom ulaganja Fonda. Ulagatelji koji sredstva ne drže do dospijeća Fonda, ne bi trebali očekivati ostvarivanje ulagateljskog cilja.

Ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje Fond namjerava ulagati fond Raiffeisen EUR 2027 Bond  je umjereno rizičan (SRI 2).

Detaljnije informacije o fondu možete dobiti u svim RBA poslovnicama na našoj internet stranici www.rbainvest.hr