Vijesti

12. studenog 2015.

Novi predsjednik Nadzornog odbora

Novi predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Žižić, dosadašnji izvršni direktor financijskih tržišta i investicijskoga bankarstva imenovan je predsjednikom Nadzornog odbora Raiffeisen Investa d.o.o.

Ivan Žižić diplomirao je 1993. godine pravo i ekonomiju, smjer financije, na Sveučilištu New South Wales u Sydneyu. Svoju karijeru započinje u Macquarie Bank Ltd u Sydeneyu kao izvršni financijski računovođa te se 1999. godine, pridružuje Raiffeisenbank Austria d.d. na mjesto zamjenika izvršnoga direktora financija i računovodstva. U lipnju 2002. godine imenovan je zamjenikom izvršnoga direktora Sektora upravljanja rizicima. Od 2005. godine obnaša dužnost izvršnoga direktora riznice i investicijskoga bankarstva, a od siječnja 2015. godine dužnost izvršnoga direktora financijskih tržišta i investicijskoga bankarstva. Dana 27. listopada 2015. godine, imenovan je predsjednikom Nadzornog odbora  Raiffeisen Investa d.o.o.