Vijesti

29. lipnja 2010.

Produženje akcije: Raiffeisen Bonds bez izlazne naknade te Raiffeisen Prestige bez ulazne naknade

Produženje akcije: Raiffeisen Bonds bez izlazne naknade te Raiffeisen Prestige bez ulazne naknade

Do kraja prosinca produžuje se akcija kojom je ukinuta izlazna naknada za sve uplate za fond Raiffeisen Bonds te se neće naplaćivati ulazna naknada za fond Raiffeisen Prestige.

Raiffeisen Invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima, do kraja prosinca ove godine produžuje akciju kojom je ukinuta izlazna naknada za sve uplate u razdoblju trajanja akcije za fond Raiffeisen Bonds. Također, do konca 2010. godine neće se naplaćivati ulazna naknada za fond Raiffeisen Prestige.

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Raiffeisen Bonds prema podacima iz svibnja 2010. godine i dalje je najveći obveznički fond u Hrvatskoj s neto imovinom u iznosu od 294,83 milijuna kuna. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja.

Mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Raiffeisen Prestige je započeo s radom u ožujku ove godine, čime je Raiffeisen Invest proširio raznovrsnost svoje ponude te nastavio doprinositi razvoju fondovske industrije u Hrvatskoj. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok putem ulaganja imovine Fonda u razne klase imovine, a udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60 posto neto imovine Fonda.

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa su: novčani fond Raiffeisen Cash, mješoviti fond Raiffeisen Balanced te dionički fondovi Raiffeisen World, Raiffeisen Central Europe, Raiffeisen Emerging Markets i Raiffeisen hrvatske dionice.