Vijesti

31. listopada 2006.

Raiffeisen Balanced bez ulazne naknade

Raiffeisen Balanced bez ulazne naknade

Raiffeisen Balanced, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, svim pravnim i fizičkim osobama omogućuje ulaganje bez ulazne naknade.

Raiffeisen Balanced, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, svim pravnim i fizičkim osobama omogućuje ulaganje bez ulazne naknade. Akcija će trajati do 18. studenog 2006. godine. Raiffeisen Balanced je na dan 29. rujna ove godine ostvario prosječan godišnji prinos od osnivanja u visini 21,48 posto, a imovina fonda pod upravljanjem iznosila je 1,72 milijarde kuna.

Spomenuti fond, osnovan u kolovozu 2002. godine, najveći je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u Hrvatskoj, a imovina fonda ulaže se na domaćem i stranim tržištima novca i kapitala.

Raiffeisen Invest društvo je za upravljanje investicijskim fondovima koje, osim Raiffeisen Balancedom, upravlja s još četiri otvorena investicijska fonda s javnom ponudom, čime pokriva sve segmente tržišta. To su: novčani fond Raiffeisen Cash, obveznički fond Raiffeisen Bonds te dionički fondovi Raiffeisen Active i Raiffeisen Central Europe. U Raiffeisen investicijske fondove može se uložiti u svim poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) ili putem RBA iDIREKT -  internet bankarstva.