Vijesti

15. srpnja 2009.

Raiffeisen Bonds bez izlazne naknade

Raiffeisen Bonds bez izlazne naknade

Raiffeisen Invest ukinuo je izlaznu naknadu za Raiffeisen Bonds. Izlazna naknada neće se obračunavati na sve uplate izvršene u razdoblju od 15. srpnja do 31. prosinca 2009. godine.

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, ukinulo je izlaznu naknadu za Raiffeisen Bonds otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Izlazna naknada neće se obračunavati na sve uplate izvršene u razdoblju od 15. srpnja do 31. prosinca 2009. godine, bez obzira na iznos i/ili trajanje ulaganja.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja. Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda te im je važna svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarenje viših prinosa spremni su prihvatiti umjereni rizik.