Vijesti

19. rujna 2012.

Raiffeisen euroCash obilježava prvu godinu poslovanja

Raiffeisen euroCash obilježava prvu godinu poslovanja

Raiffeisen euroCash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa, obilježava prvu godinu poslovanja. Na današnji dan navedeni mješoviti fond upravlja s preko 145 milijuna kuna imovine, a prinos Fonda u posljednja tri mjeseca na godišnjoj razini iznosi 2,86%.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama koje ulažu kratkoročno, odnosno namijenjen je osobama koje žele uložiti u niže rizične financijske instrumente te im je važna svakodobna unovčivost uloga. Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz što veću stabilnost cijene udjela. Fond nije izložen korporativnim dužničkim papirima.

Ostali otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Investa su: novčani fond Raiffeisen Cash, obveznički fond Raiffeisen Bonds, mješoviti fondovi Raiffeisen Balanced i Raiffeisen Prestige te dionički fondovi: Raiffeisen World, Raiffeisen Central Europe i Raiffeisen Prestige Equity.