Vijesti

18. svibnja 2012.

Renata Gecan Milek na čelu Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK

Renata Gecan Milek na čelu Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK

Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK, na sjednici održanoj 17. svibnja u HGK, za predsjednicu Udruženja izabralo je Renatu Gecan Milek, predsjednicu Uprave Raiffeisen Investa.

Uz novu predsjednicu Udruženja, izabran je i zamjenik, Hrvoje Krstulović, direktor ZB Investa te članovi; Josip Glavaš, predsjednik Uprave Erste Investa, Tomislav Nikočević, predsjednik Uprave HPB Investa, Marko Makek, član Uprave Nexus Private Equity Partnera, Hrvoje Šaban, direktor NFD Aureus Investa, Darko Brborović, predsjednik Uprave OTP Investa, Igor Gvozdanović, predsjednik Uprave Platinum Investa i Branko Skerlev, predstavnik Quaestus Private Equitya. Novo vodstvo izabrano je na mandat od četiri godine. Članice Udruženja su sva društava za upravljanje investicijskim fondovima osnovana u Hrvatskoj, kojih trenutno ima 29, dok otvorenih investicijskih fondova ima 123, a zatvorenih 7. Cilj Udruženja je promicanje i zaštita interesa investicijskih fondova te razvoj hrvatskog financijskog tržišta u cjelini. U ostvarivanju tog cilja, Udruženje surađuje s relevantnim institucijama, sudjeluje u radnim skupinama, daje komentare na prijedloge propisa, sudjeluje na stručnim skupovima te raspravlja o pitanjima važnim za poslovanje članica.