Ana Jaklin – novi član Uprave Raiffeisen Investa

20.12.2021

Ana Jaklin imenovana je za novu članicu Uprave Raiffeisen Investa, društva za upravljanje UCITS fondovima nakon što  je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala odobrenje za rad.

 

Ana Jaklin diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Makroekonomija. Karijeru je započela 2006. godine u RBA. Do 2018. godine radila je na poslovima skrbništva nad financijskim instrumentima i poslovima administracije fondova kao voditelj Odjela. U svibnju 2018. godine prelazi u Raiffeisen Invest d.o.o. gdje karijeru nastavlja kao voditelj Ureda za sukladnost. U Upravi Raiffeisen Investa d.o.o. je od prosinca  2021. godine. Ana Jaklin položila je ispit za investicijskoga savjetnika.

„Počašćena sam imenovanjem u Upravu Raiffeisen Invest-a gdje ću svojim znanjem, trudom i dosadašnjim iskustvom, uz Predsjednicu Uprave, moći doprinijeti kontinuiranom rastu i napredovanju Društva.“ – izjavila je Ana Jaklin.

Upravu Raiffeisen Investa čine Vesna Tomljenović Čičak  - predsjednica Uprave i Ana Jaklin – član Uprave.