Obveznički fondovi

Obveznički fondovi

Saznajte više

Što su investicijski fondovi?

 

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorske zapise, robni indexi). Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na udjele u fondu. Svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda, odnosno ulagatelj postaje vlasnikom proporcionalnog dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu. 

Obveznički fondovi

 • Naši obveznički fondovi

  Naši obveznički fondovi

  Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički i Raiffeisen Classsic.

 • Što su obveznički fondovi?

  Što su obveznički fondovi?

  Obveznički fondovi ulažu u dužničke vrijednosne papire, odnosno obveznice koje karakterizira manje osciliranje vrijednosti udjela (rizičnost). Takvi fondovi imaju za cilj stabilan rast vrijednosti udjela kroz investiranje u državne i korporativne obveznice koje donose fiksnu kamatu.

 • Karakteristike obvezničkih fondova

  Karakteristike obvezničkih fondova

  • pretežno ulažu u obveznice,
  • namijenjeni su ulagateljima koji žele ostvariti potencijalno viši prinos u odnosu na novčane fondove, a spremni ste prihvatiti manje oscilacije vrijednosti udjela,
  • namijenjeni za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve.

Odaberite fond

 
 • Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa u eurima zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite te su istovremeno spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke Saznajte više

 • Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa u eurima zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite te su istovremeno spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa u američkom dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenta u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen Classic - obveznički fond
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond, ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više