Obveznički fondovi

Obveznički fondovi

Saznajte više

Što su investicijski fondovi?

 

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorske zapise, robni indexi). Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na udjele u fondu. Svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda, odnosno ulagatelj postaje vlasnikom proporcionalnog dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu. 

Novčani fondovi

 • Naši novčani fondovi

  Naši novčani fondovi

  Sukladno Uredbi (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima koja stupa na snagu 21.7.2018. godine niti jedan fond pod upravljanjem Raiffeisen Invest-a ne može se svrstati u kategoriju novčanih fondova kako je propisuje navedena Uredba.

  Uredba (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima utvrđuje pravila za poslovanje novčanih fondova. Pravila se odnose na financijske instrumente prihvatljive za ulaganje novčanog fonda, sastav portfelja i vrednovanje imovine, zahtjeve za izvješćivanje te označavanje fondova u smislu korištenja naziva ili izvedenica riječi „novčani“. Novčani fondovi ulažu isključivo u kratkoročnu imovinu, a cilj im je nuditi prinose u skladu sa stopama na tržištu novca i/ili očuvanje vrijednosti ulaganja.

 • Što su novčani fondovi?

  Što su novčani fondovi?

  Novčani fondovi investiraju u depozite banaka, instrumente tržišta novca i kratkoročne dužničke vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja. Rast vrijednosti imovine fonda je polagan, ali kontinuiran, dok su oscilacije vrijednosti udjela minimalne. Cilj je novčanih fondova zaštititi ulaganje od tržišnih oscilacija te osigurati sigurnost i visoku likvidnost uloga, uz stalan rast vrijednosti uloga odnosno stabilan prinos.

 • Karakteristike novčanih fondova

  Karakteristike novčanih fondova

  • namijenjeni su ulagateljima koji žele uložiti u niskorizične financijske instrumente,
  • osmišljeni su kao instrument očuvanja vrijednosti uloženih sredstava, ali i sa svrhom ostvarenja prinosa u
  skladu s preuzetim niskim rizikom,
  • pogodni su za ulagatelje koji trebaju pristup sredstvima u bliskoj budućnosti,
  • koriste se za upravljanje kratkoročnim viškovima likvidnosti i privremeno pohranjivanje sredstava koja služe za financiranje hitnih potreba,
  • imaju stabilan i kontinuiran rast vrijednosti udjela.

Naši obveznički fondovi

 • Naši obveznički fondovi

  Naši obveznički fondovi

  Raiffeisen Flexi Kuna, Raiffeisen Flexi Euro, Raiffeisen Classic i Raiffeisen Fund Conservative.
  Fond Raiffeisen Fund Conservative je obveznički te ujedno i napajajući fond.

 • Što su obveznički fondovi?

  Što su obveznički fondovi?

  Obveznički fondovi ulažu u dužničke vrijednosne papire, odnosno obveznice koje karakterizira manje osciliranje vrijednosti udjela (rizičnost). Takvi fondovi imaju za cilj stabilan rast vrijednosti udjela kroz investiranje u državne i korporativne obveznice koje donose fiksnu kamatu.

 • Karakteristike obvezničkih fondova

  Karakteristike obvezničkih fondova

  • pretežno ulažu u obveznice,
  • namijenjeni su ulagateljima koji žele ostvariti potencijalno viši prinos u odnosu na novčane fondove, a spremni ste prihvatiti manje oscilacije vrijednosti udjela,
  • namijenjeni za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve.

Napajajući fondovi?

 • Naši napajajući fondovi

  Naši napajajući fondovi

  Raiffeisen Fund Conservative (obveznički) i Raiffeisen Global Equities (dionički).
   

 • Što su napajajući fondovi?

  Što su napajajući fondovi?

  Napajajući fondovi (feeder) su fondovi koji najmanje 85% svoje imovine ulažu u udjele glavnog (master) fonda, te u skladu s tim imaju isti ulagateljski cilj i strategiju kao i glavni fond. 
  Napajajući fond je lokalni fond osnovan u Republici Hrvatskoj, a jedina posebna karakteristika je u tome što dominantni dio svoje imovine ulaže u glavni fond. 
  Glavni fond može biti dionički, obveznički, mješoviti...pa je time i napajajući fond dionički, obveznički, mješoviti ovisno o vrsti glavnog fonda.

 • Karakteristike napajajućih fondova:

  Karakteristike napajajućih fondova:

  • namijenjeni ulagateljima koji žele sudjelovati u ostvarivanju prinosa glavnog fonda
  • ulagateljski cilj i strategija napajajućeg fonda je jednaka ulagateljskom cilju i strategiji glavnog fonda 

  Raiffeisen Invest prvi je na hrvatskom tržištu predstavio ovakvu vrstu fonda, te trenutno upravlja s dva napajajuća fonda: Raiffeisen Fund Conservative (obveznički) i Raiffeisen Global Equities (dionički).

Odaberite fond

 
 • Raiffeisen Kuna kratkoročni obveznički
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji traže očuvanje vrijednosti imovine ulaganjem na kraći rok uz stabilno kretanje vrijednosti udjela. Uz nizak potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji traže očuvanje vrijednosti imovine ulaganjem na kraći rok uz stabilno kretanje vrijednosti udjela. Uz nizak potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički
  • Fond je  namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u kraćem do srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen Classic - obveznički fond
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond, ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen Fund Conservative - obveznički, napajajući fond
  • Fond je namijenjen Ulagateljima umjerene sklonosti prema riziku koji zaradu nastoje ostvariti na rastu cijena obveznica i prihodu od kamata na obveznice. Istovremeno ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više