Fondovi s dospijećem

Fondovi s dospijećem

Saznajte više

Što su investicijski fondovi?

 

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorske zapise, robni indexi). Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na udjele u fondu. Svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda, odnosno ulagatelj postaje vlasnikom proporcionalnog dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu. 

Fondovi s dospijećem

 • Naši fondovi s dospijećem

  Naši fondovi s dospijećem

  Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen USD 2026 Bond, Raiffeisen EUR 2025 Bond, Raiffeisen EUR 2025 Bond II, Raiffeisen EUR 2027 Bond  

 • Što su fondovi s dospijećem?

  Što su fondovi s dospijećem?

  Fondovi s dospijećem, odnosno tzv. Target Date fondovi, kao što im i sam naziv govori imaju određeni datum dospijeća, odnosno osnivaju se na točno određeni rok. Iako su na domaćem tržištu relativno novi, u svijetu su prisutni već dvadeset godina, a predstavljaju jedno investicijsko rješenje koje odgovara različitim ulagateljima – onima sa većom sklonošću riziku kao i onima s većom averzijom prema riziku. Naime, strategija fonda se mijenja na način da se prema dospijeću fonda ulaganja u rizičnije klase imovine postupno zamjenjuju ulaganjem u konzervativnije financijske instrumente s ciljem očuvanja prikupljenjih sredstava i zarađenog kapitala. Sredstva su ulagateljima dostupna u svakom trenutku, i prije dospijeća fonda.

 • Karakteristike fondova s dospijećem?

  Karakteristike fondova s dospijećem?

  - dospijevaju na određeni datum
  - alokacija imovine u koju fond ulaže mijenja se tijekom vremena na način da u početku pretežito ulaže u rizičnije financijske instrumente, najčešće dionice ali u slučaju konzervativnijih fondova s dospijećem kao što su naši fondovi Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen USD 2026 BondRaiffeisen EUR 2025 Bond, Raiffeisen EUR 2025 Bond II i Raiffeisen EUR 2027 Bondobveznice, a kako se približava dospijeće fond sve više ulaže u financijske instrumente koji služe očuvanju vrijednosti sredstava i zarađenog kapitala (trezorski zapisi, depoziti...)
  - ime fonda najčešće predstavlja ciljani datum ulaganja
  - namijenjeni za srednjoročne i dugoročne ciljeve

Odaberite fond