Izračun prinosa

 

Izračunajte prinos proteklog razdoblja.

Prinos je informativnog karaktera i ne predstavlja indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.

 

Odaberite fond:

Iznos uplate ili broj kupljenih udjela:

 

Početak razdoblja:

Kraj razdoblja: