Dionički fondovi

Dionički fondovi

Saznajte više

Što su investicijski fondovi?

 

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorske zapise, robni indexi). Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na udjele u fondu. Svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda, odnosno ulagatelj postaje vlasnikom proporcionalnog dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu. 

Dionički fondovi

 • Naši dionički fondovi

  Naši dionički fondovi

  Raiffeisen Sustainable Equities je dionički, te ujedno i napajajući fond.

 • Što su dionički fondovi?

  Što su dionički fondovi?

  Primarno investiraju u dionice s ciljem dugoročnog ostvarivanja većih prinosa. Iako se dionički fondovi smatraju rizičnijima od obvezničkih ili novčanih fondova, povijesno gledajući, dionički fondovi ostvarili su na dugi rok najveće stope prinosa, veće od svih drugih vrsta vrijednosnih papira. Bez veće rizičnosti, odnosno većih promjena vrijednosti udjela, nije moguće ostvariti veće prinose. 

 • Karakteristike dioničkih fondova:

  Karakteristike dioničkih fondova:

  • pretežno ulažu u dionice
  • namijenjeni su ulagateljima koji žele ostvariti potencijalno viši prinos u odnosu na obvezničke fondove, a spremni su prihvatiti veće oscilacije vrijednosti udjela na duži rok
  • namijenjeni za srednjoročne i dugoročne ciljeve

Napajajući fondovi

 • Naši napajajući fondovi

  Naši napajajući fondovi

  Raiffeisen Harmonic (mješoviti), Raiffeisen Sustainable Solid (mješoviti), Raiffeisen Sustainable Mix (mješoviti) i Raiffeisen Sustainable Equities (dionički)

 • Što su napajajući fondovi?

  Što su napajajući fondovi?

  Napajajući fondovi (feeder) su fondovi koji najmanje 85% svoje imovine ulažu u udjele glavnog (master) fonda, te u skladu s tim imaju isti ulagateljski cilj i strategiju kao i glavni fond. Napajajući fond je lokalni fond osnovan u Republici Hrvatskoj, a jedina posebna karakteristika je u tome što dominantni dio svoje imovine ulaže u glavni fond. Glavni fond može biti dionički, obveznički, mješoviti...pa je time i napajajući fond dionički, obveznički, mješoviti ovisno o vrsti glavnog fonda.

 • Karakteristike napajajućih fondova:

  Karakteristike napajajućih fondova:

  • namijenjeni ulagateljima koji žele sudjelovati u ostvarivanju prinosa glavnog fonda
  • ulagateljski cilj i strategija napajajućeg fonda je jednaka ulagateljskom cilju i strategiji glavnog fonda 

  Raiffeisen Invest prvi je na hrvatskom tržištu predstavio ovakvu vrstu fonda, te trenutno upravlja s četiri napajajuća fonda: Raiffeisen Harmonic (mješoviti), Raiffeisen Sustainable Solid (mješoviti), Raiffeisen Sustainable Mix (mješoviti) i Raiffeisen Sustainable Equities (dionički).

Odaberite fond