Posebni i dionički fondovi

Posebni i dionički fondovi

Saznajte više

Što su investicijski fondovi?

 

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorske zapise, robni indexi). Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na udjele u fondu. Svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda, odnosno ulagatelj postaje vlasnikom proporcionalnog dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu. 

Dionički fondovi

 • Naši dionički fondovi

  Naši dionički fondovi

  Raiffeisen Sustainable Equities je dionički, te ujedno i napajajući fond.

 • Što su dionički fondovi?

  Što su dionički fondovi?

  Primarno investiraju u dionice s ciljem dugoročnog ostvarivanja većih prinosa. Iako se dionički fondovi smatraju rizičnijima od obvezničkih ili novčanih fondova, povijesno gledajući, dionički fondovi ostvarili su na dugi rok najveće stope prinosa, veće od svih drugih vrsta vrijednosnih papira. Bez veće rizičnosti, odnosno većih promjena vrijednosti udjela, nije moguće ostvariti veće prinose. 

 • Karakteristike dioničkih fondova:

  Karakteristike dioničkih fondova:

  • pretežno ulažu u dionice
  • namijenjeni su ulagateljima koji žele ostvariti potencijalno viši prinos u odnosu na obvezničke fondove, a spremni su prihvatiti veće oscilacije vrijednosti udjela na duži rok
  • namijenjeni za srednjoročne i dugoročne ciljeve

Napajajući fondovi

 • Naši napajajući fondovi

  Naši napajajući fondovi

  Raiffeisen Sustainable Solid (mješoviti), Raiffeisen Sustainable Mix (mješoviti), Raiffeisen Harmonic (mješoviti)Raiffeisen Sustainable Equities (dionički)

 • Što su napajajući fondovi?

  Što su napajajući fondovi?

  Napajajući fondovi (feeder) su fondovi koji najmanje 85% svoje imovine ulažu u udjele glavnog (master) fonda, te u skladu s tim imaju isti ulagateljski cilj i strategiju kao i glavni fond. Napajajući fond je lokalni fond osnovan u Republici Hrvatskoj, a jedina posebna karakteristika je u tome što dominantni dio svoje imovine ulaže u glavni fond. Glavni fond može biti dionički, obveznički, mješoviti...pa je time i napajajući fond dionički, obveznički, mješoviti ovisno o vrsti glavnog fonda.

 • Karakteristike napajajućih fondova:

  Karakteristike napajajućih fondova:

  • namijenjeni ulagateljima koji žele sudjelovati u ostvarivanju prinosa glavnog fonda
  • ulagateljski cilj i strategija napajajućeg fonda je jednaka ulagateljskom cilju i strategiji glavnog fonda 

  Raiffeisen Invest prvi je na hrvatskom tržištu predstavio ovakvu vrstu fonda, te trenutno upravlja s četiri napajajuća fonda: Raiffeisen Sustainable Solid (mješoviti), Raiffeisen Sustainable Mix (mješoviti), Raiffeisen Harmonic (mješoviti) i Raiffeisen Sustainable Equities (dionički).

Posebni fondovi

 • Naši posebni fondovi

  Naši posebni fondovi

  Raiffeisen Wealth

 • Što su posebni fondovi?

  Što su posebni fondovi?

  Posebni fondovi ulažu u različite klase imovine prema unaprijed definiranim pravilima odnosno koristeći posebne strategije ulaganja. Što to točno znači? Za razliku od tradicionalnih fondova (obvezničkih, dioničkih, mješovitih) koji moraju određeni postotak imovine uvijek imati uloženo u dionice, obveznice i slično, posebni fondovi su fleksibilniji te imaju mogućnost ulaganja u  gotovo sve imovinske klase iskorištavajući potencijal tržišta. Ovisno o situaciji na tržištu posebni fond u određenom trenutku može po strukturi ulaganja postati dionički, ili čak i novčani fond. Raiffeisen Invest pokazao se kao predvodnik u formiranju ovakve vrste fondova na domaćem tržištu.

 • Karakteristike posebnih fondova:

  Karakteristike posebnih fondova:

  • ulažu u različite klase imovine (depoziti, obveznice, dionice i dionički indexi, robni indexi i slično) prema unaprijed definiranim pravilima
  • namijenjeni ulagateljima koji očekuju povrate u različitim tržišnim uvjetima kroz izloženost različitim klasama imovine, a spremni su podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela i s tim moguće gubitke
  • smanjena volatilnost u odnosu na volatilnost tradicionalnih dioničkih i mješovitih fondova

Odaberite fond

 
 • Raiffeisen Sustainable Equities – dionički, napajajući fond
  • Fond je namijenjen Ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim tržištima u dužem roku, a istovremeno su spremni podnijeti visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće značajne gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen Wealth - posebni fond
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju mogućnost ulaganja minimalnog početnog uloga te koji očekuju pozitivne povrate u srednjem roku kroz izloženost različitim vrstama imovine (pretežno u obvezničke financijske instrumente) i primjenu različitih investicijskih strategija, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz umjeren potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više