Kako uložiti

Kako uložiti

Saznajte više
 

Želite znati kako kupiti, prodati ili zamijeniti udjele u Raiffeisen investicijskim  fondovima?
Ulaganje u fondove omogućeno vam je putem prodajne mreže poslovnica Raiffeisen banke i internetskog bankarstva.

Fizičke osobe

 • Izdavanje udjela
  • Prije prvog ulaganja molimo Vas obratite se u najbližu poslovnicu RBA kako bismo razmijenili dokumentaciju potrebnu za realizaciju Vašeg ulaganja!
   Za kupnju/izdavanje udjela, potrebno je podnijeti zahtjev i izvršiti uplatu na transakcijski račun fonda.

   Zahtjev za izdavanje udjela u Raiffeisen investicijskim fondovima možete predati
   •u svim poslovnicama RBA
   •putem RBA internetskog bankarstva (modul Investicijski fondovi)
   Udjeli se izdaju sljedeći radni dan (nakon primitka zahtjeva i uplate) a po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate i primitka zahtjeva, osim za fond Raiffeisen Harmonic za koji se kupnja udjela obavlja po cijeni udjela koja vrijedi za prvi sljedeći radni dan nakon zaprimanja zahtjeva. Za priljeve pristigle na račun fonda nakon radnog vremena fonda, danom uplate smatra se sljedeći radni dan. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se da su zaprimljeni prvi radni dan koji slijedi.

 • Otkup udjela
  • Za prodaju/otkup udjela, potrebno je podnijeti zahtjev za otkup udjela.
   Zahtjev za otkup udjela u Raiffeisen investicijskim fondovima možete predati
   •u svim poslovnicama RBA
   •putem RBA internetskog bankarstva (modul Investicijski fondovi)

   Isplata sredstava u praksi se izvršava već sljedeći radni dan na izabrani račun, a najkasnije u roku od 5 radnih dana sukladno Prospektu i Pravilima svakog fonda.
   Ulagatelju se priznaje cijena važeća na dan zaprimanja valjanog zahtjeva za otkup, ako je zahtjev zaprimljen unutar radnog vremena fonda, osim za fond Raiffeisen Harmonic za koji se priznaje cijena važeća za prvi slijedeći radni dan nakon dana zaprimanja zahtjeva za otkup. Zahtjevi za otkup udjela zaprimljeni nakon radnog vremena fonda ili na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan.
   Otkup udjela od strane ulagatelja, a vezano uz obračun izlaznih naknada, obavlja se onim redoslijedom kojim su udjeli stjecani, tj. po principu FIFO metode (udjeli koji su prvi izdani, prvi se i otkupljuju).

 • Zamjena udjela
  • Zamjenom udjela smatra se otkup udjela u fondu (iz kojeg se sredstva prenose) te izdavanje udjela u fondu u koji se sredstva prenose.

   Kod zamjene udjela potrebno je podnijeti zahtjev za otkup i izdavanje udjela. 
   Zahtjev za otkup i izdavanje udjela u Raiffeisen investicijskim fondovima možete predati 
   •u svim poslovnicama RBA
   •putem RBA internetskog  bankarstva (modul Investicijski fondovi)
   Prilikom otkupa i izdavanja udjela primjenjuju se Prospektom propisani uvjeti koji vrijede i za pojedinačne transakcije izdavanja, odnosno otkupa udjela. Prilikom otkupa i izdavanja udjela naplaćuju se, ukoliko postoje, ulazne i izlazne naknade sukladno prospektima predmetnih fondova.

 • Prijenos udjela
  • Kod prijenosa vlasništva udjela potrebno je dostaviti:
   • pravno prihvatljivu dokumentaciju o prijenosu vlasništva
   • propisani obrazac o prijenosu vlasništva nad udjelima

   Propisani obrazac o prijenosu vlasništva nad udjelima i detaljnije informacije dostupne su u svim poslovnicama RBA.

    

 • Trajni nalog
  • U svim poslovnicama RBA možete ugovoriti trajni nalog za vaša ulaganja u investicijske fondove. Minimalno ulaganje iznosi 15,00 EUR mjesečno. Saznajte više kako stvarati financijsku rezervu. 

 
 • Kontaktirajte nas!
  • Za sve upite, stručnu podršku i realizaciju Vašeg ulaganja obratite nam se u najbližu RBA poslovnicu ili na sljedeći kontakt:
   RBA info telefon: 072 62 62 62
   RBA info e-mail: info@rba.hr

   Prije ulaganja pažljivo proučite Prospekte i Pravila fondova, kako biste se kao informirani ulagatelj mogli odlučiti za ulaganje u fond koji odgovara Vašim postavljenim ciljevima.

Poslovni subjekti

 • Izdavanje udjela
  • Prije prvog ulaganja molimo Vas obratite se u poslovnicu RBA ili direktno u Raiffeisen Invest,
   kako bismo razmijenili dokumentaciju potrebnu za realizaciju Vašeg ulaganja!

   Za kupnju/izdavanje udjela, potrebno je podnijeti zahtjev i izvršiti uplatu na transakcijski račun fonda.
   Zahtjev za izdavanje udjela u Raiffeisen investicijskim fondovima možete predati:
   •putem RBA internetskog bankarstva (modul Investicijski fondovi/uvjet posjedovanje USB uređaja ili SmartCard kartice)
   •slanjem obrasca Zahtjeva direktno u Raiffeisen Invest putem e-mail adrese: rbainvest@rbainvest.hr ili na broj faxa: +385 1 6112 767.

   Udjeli se izdaju sljedeći radni dan (nakon primitka zahtjeva i uplate) a po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate i primitka zahtjeva, osim za fond Raiffeisen Harmonic za koji se kupnja udjela obavlja po cijeni udjela koja vrijedi za prvi slijedeći radni dan nakon zaprimnja zahtjeva. Za priljeve pristigle na račun fonda nakon radnog vremena fonda, danom uplate smatra se sljedeći radni dan. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se da su zaprimljeni prvi radni dan koji slijedi.

 • Otkup udjela
  • Za prodaju/otkup udjela, potrebno je podnijeti zahtjev za otkup udjela.

   Zahtjev za otkup udjela u Raiffeisen investicijskim fondovima možete predati:
   •putem RBA internetskog bankarstva (modul Investicijski fondovi/uvjet posjedovanje USB uređaja ili SmartCard kartice)
   •slanjem obrasca Zahtjeva direktno u Raiffeisen Invest putem e-mail adrese: rbainvest@rbainvest.hr ili na broj faxa: +385 1 6112 767.

   Isplata sredstava u praksi se izvršava već sljedeći radni dan na izabrani račun, a najkasnije u roku od 5 radnih dana sukladno Prospektu i Pravilima Fonda.
   Ulagatelju se priznaje cijena važeća na dan zaprimanja valjanog zahtjeva za otkup, ako je zahtjev zaprimljen unutar radnog vremena fonda, osim za fond Raiffeisen Harmonic za koji se priznaje cijena važeća za prvi slijedeći radni dan nakon dana zaprimanja zahtjeva za otkup. Zahtjevi za otkup udjela zaprimljeni nakon radnog vremena fonda ili na neradni dan (subota, nedjelja, blagdani) smatrat će se zaprimljenima sljedeći radni dan.
   Otkup udjela od strane ulagatelja, a vezano uz obračun izlaznih naknada, obavlja se onim redoslijedom kojim su udjeli stjecani, tj. po principu FIFO metode (udjeli koji su prvi izdani, prvi se i otkupljuju).

 • Zamjena udjela
  • Zamjenom udjela smatra se otkup udjela u fondu (iz kojeg se sredstva prenose) te izdavanje udjela u fondu u koji se sredstva prenose.
   Kod zamjene udjela potrebno je podnijeti zahtjev za otkup i izdavanje udjela.

   Zahtjev za otkup i izdavanje udjela u Raiffeisen investicijskim fondovima možete predati:
   • putem RBA internetskog bankarstva (modul Investicijski fondovi/uvjet posjedovanje USB uređaja ili SmartCard kartice)
   • slanjem obrasca Zahtjeva direktno u Raiffeisen Invest putem e-mail adrese: rbainvest@rbainvest.hr ili na broj faxa: +385 1 6112 767.

   Prilikom otkupa i izdavanja udjela primjenjuju se Prospektom propisani uvjeti koji vrijede i za pojedinačne transakcije izdavanja, odnosno otkupa udjela. Prilikom otkupa i izdavanja udjela naplaćuju se, ukoliko postoje, ulazne i izlazne naknade sukladno prospektima predmetnih fondova.

 • Prijenos udjela
  • Kod prijenosa vlasništva udjela potrebno je dostaviti:
   • pravno prihvatljivu dokumentaciju o prijenosu vlasništva
   • propisani obrazac o prijenosu vlasništva nad udjelima

   Za dostavu propisani obrasca o prijenosu vlasništva nad udjelima i detaljnije informacije obratite se u Raiffeisen Invest. 

 
 • Kontaktirajte nas!
  • Za sve upite, stručnu podršku i realizaciju Vašeg ulaganja obratite nam se u najbližu RBA poslovnicu ili na sljedeći kontakt:

   RBA info telefon: 072 92 92 92
   Raiffeisen Invest – Direkcija prodaje i razvoja proizvoda:
   Tel: +385 1 6003 777  
   E-mail: rbainvest@rbainvest.hr

   Prije ulaganja pažljivo proučite Prospekte i Pravila fondova, kako biste se kao informirani ulagatelj mogli odlučiti za ulaganje u fond koji odgovara Vašim postavljenim ciljevima.

Želim ulagati

Poslovni subjekti

RBA INFO telefon

Fizičke osobe

RBA INFO telefon