Vrijednosti udjela

Fond Dan Udjel (EUR) %
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički 18.02. 106,4814 0,0115
Raiffeisen Classic 18.02. 114,3001 0,0979
Raiffeisen Harmonic 18.02. 114,7805 -0,1727
Raiffeisen Dynamic 18.02. 119,7547 -0,0918
FWR Multi-Asset Strategy I 18.02. 110,2015 -0,0517
Raiffeisen Fund Conservative 18.02. 102,9060 0,0163
Raiffeisen Global Equities 18.02. 117,3398 -0,7118
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond 18.02. 103,7875 0,1401
 
Fond Dan Udjel (HRK) %
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički 18.02. 103,0166 0,0155
 
Fond Dan Udjel (USD) %
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički 18.02. 100,3645 0,0163
Raiffeisen USD 2021 Bond 18.02. 105,3568 0,0342

Raiffeisen vijesti

14.02.2020

Nebitne promjene Prospekta Raiffeisen investicijskih fondova

Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene svih fondova pod upravljanjem.

01.02.2020

Snižena naknada za upravljanje za Raiffeisen Flexi Kuna

Nova naknada za upravljanje iznosi 0,25% fonda godišnje od 01.02.2020.

Istraživanja

19.02.2020

Snažan utjecaj korona virusa na kretanje cijena nafte

Cijene sirove nafte na međunarodnim robnim burzama posljednjih se dana kreću oko najnižih razina u više od godinu dana. 

20.02.2020

Srednji tečaj

1 EUR = 7,439743     -0,08 %
1 USD = 6,888651     +0,16 %