Bez ulazne i izlazne naknade za Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

18.05.2021

Bez ulazne i izlazne naknade u mjesecu lipnju

 

Sukladno Prospektu fonda s dospijećem Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o., u razdoblju od 01.06.2021. do 30.06.2021. ukidamo ulazne i izlazne naknade od 5% te je moguća kupnja, dokup ili otkup udjela po cijenama važećima za navedene dane za postojeće i nove ulagatelje.

 

Mogućnosti za postojeće ulagatelje:

  • Zadržavanje udjela, pri čemu nastavljate s ulaganjem te nije potrebna ikakva akcija s Vaše strane.

  • Zamjena udjela, odnosno prijenos udjela (dijela ili svih)  iz ovog fonda u drugi fond pod upravljanjem Društva.

  • Otkup udjela (dijela ili svih) iz fonda

 

Informacije o fondu

Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond je prvi eurski fond s dospijećem pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o. osnovan 03.06.2019. na 6 godina s datumom dospijeća 02.06.2025.

Cijena udjela na dan 14. svibnja 2021.g. iznosila je 106,3269 EUR što je više od investicijskog cilja navedenog u Prospektu,  i premda lipanj 2021. godine dočekujemo s cijenom iznad investicijskog cilja, koračajući prema dospijeću fonda u 2025. godini, ulagateljski cilj ostaje isti. Sukladno Prospektu Fonda: „Društvo će nastojati ostvariti minimalni ciljani prinos u EUR-u od 3% u periodu od šest (6) godina (ciljana cijena 103 EUR; 0,50% prosječni godišnji prinos)“.

Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje fond ulaže, fond Raiffeisen EUR 2025 Bond je umjereno rizičan (ocjena rizika je 3 na ljestvici od 1 do 7).

 

Realizacija

Kupnja, prodaja ili zamjena udjela, bez naknade, moguća je u svim RBA poslovnicama ili putem Internet bankarstva

 

Svake godine u lipnju bez naknada

Društvo će i nadalje u naredne 3 godine, sukladno Prospektu Fonda, jednom godišnje u mjesecu lipnju omogućiti postojećim i potencijalnim ulagateljima izdavanje i otkup udjela bez ulaznih i izlaznih naknada u periodu od minimalno 2 uzastopna tjedna, po cijenama udjela važećim za navedene dane, a godinu dana prije dana dospijeća Fonda Društvo će u potpunosti ukinuti ulazne i izlazne naknade.

 

Detaljnije informacije

Prospekt i Pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje i ostale detaljne informacije o fondu, uključujući i cijene udjela fonda i prinose, kao i rizike ulaganja dostupni su i na samoj stranici fonda na sljedećem linku.

Za više informacija o samom fondu, ukidanju naknada i realizaciji neke od navedenih mogućnosti pozivamo Vas i da se obratite u bilo koju RBA poslovnicu, Vašem Raiffeisen bankaru ili direktno nama u Društvo.