Bez ulazne i izlazne naknade za Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

18.05.2020

Bez ulazne i izlazne naknade u mjesecu lipnju!

 

Sukladno Prospektu fonda s dospijećem Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o., u razdoblju od 01.06.2020. do 30.06.2020. ukidamo ulazne i izlazne naknade od 5% te je moguća kupnja, dokup ili otkup udjela po cijenama važećima za navedene dane za postojeće i nove ulagatelje.

 

Mogućnosti za nove ulagatelje

  • Kupnja udjela u mjesecu lipnju bez naknade

Do dospijeća fonda preostalo je 5 godina te s obzirom na trenutnu cijenu udjela fonda  koja u trenutku objave vijesti iznosu 97,8509 EUR i vrijedi na dan 14.05.2020., ulaganje odnosno kupnja udjela bi značila potencijalni prinos od približno 5% u 5 godina (odnosno prosječno gotovo 1% godišnje)

O mogućem otkupu udjela i prije isteka perioda od 5 godina pročitajte u nastavku.

 

Mogućnosti za postojeće ulagatelje

  • Zadržavanje udjela, pri čemu nastavljate s ulaganjem te nije potrebna ikakva akcija s Vaše strane.

  • Kupnja dodatnih udjela, ulaganjem dodatnih sredstava u fond

U slučaju da cijena u periodu bez naknade ostane ispod 100 EUR, dodatnim ulaganjem povećali biste inicijalni prinos do dospijeća. U trenutku kreiranja objave vijesti, na zadnji dostupan dan, 14.05.2020 cijena udjela iznosi 97,8509 EUR, što za „novu“ kupnju daje prinos do dospijeća približno 5% ((odnosno prosječno gotovo 1% godišnje)

  • Zamjena udjela, odnosno prijenos udjela (dijela ili svih)  iz ovog fonda u drugi fond pod upravljanjem Društva.

  • Otkup udjela (dijela ili svih) iz fonda.

 

Informacije o fondu

Raiffeisen Eurski Val 2025 Bod je prvi eurski fond s dospijećem pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o. osnovan 03.06.2019. na 6 godina s datumom dospijeća 02.06.2025.

S obzirom da je prva godina rada fonda iza nas, do dospijeća je preostalo 5 godina, no ulagateljski cilj  i strategija kojom se isti nastoji postići je ostao isti: kroz izlaganje obvezničkom tržištu na period od šest (6) godina, uz ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 3% u periodu držanja, na dan 02.06.2025. postići cijenu udjela Fonda od 103 EUR.

Cijena udjela je promjenjiva kategorija, dnevno se objavljuje i dostupna je na naslovnici i stranici fonda. (link na stranicu fonda) te ne postoji garancija ostvarenja prinosa.

Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje fond ulaže, fond Raiffeisen EUR 2025 Bond je umjereno rizičan (ocjena rizika je 3 na ljestvici od 1 do 7).

 

Realizacija

Kupnja, prodaja ili zamjena udjela, bez naknade, moguća je u svim RBA poslovnicama.

 

Svake godine u lipnju bez naknada

Društvo će i nadalje u naredne 4 godine, sukladno Prospektu fonda, jednom godišnje u mjesecu lipnju omogućiti postojećim i potencijalnim ulagateljima izdavanje i otkup udjela bez ulaznih i izlaznih naknada u periodu od minimalno 2 uzastopna tjedna, po cijenama udjela važećim za navedene dane, a godinu dana prije dana dospijeća Fonda Društvo će u potpunosti ukinuti ulazne i izlazne naknade.

 

Detaljnije informacije

Prospekt i Pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje i ostale detaljne informacije o fondu, uključujući i cijene udjela fonda i prinose, kao i rizike ulaganja dostupni su i na samoj stranici fonda na sljedećem linku.

Za više informacija o samom fondu, ukidanju naknada i realizaciji neke od navedenih mogućnosti pozivamo Vas i da se obratite u bilo koju RBA poslovnicu, Vašem Raiffeisen bankaru ili direktno nama u Društvo.