Bitne promjene Prospekta Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

16.05.2023

Usvojene su bitne promjene Prospekta fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond.

 

Temeljem Rješenja HANFA-e od dana 15.05.2023. godine Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima, zaprima odobrenje o bitnoj promjeni Prospekta fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22).

Bitne promjene Prospekta stupaju na snagu protekom 40 dana od dana objave Obavijesti o bitnim promjenama na Internet stranicama Društva www.rbainvest.hr, odnosno dana 26.06.2023.

 

Je li potrebna Vaša akcija?

Ovisno o Vašoj odluci.

Mogućnosti koje su Vam na raspolaganju:

1. Nije potrebna Vaša akcija ukoliko ste suglasni s dolje opisanom promjenom i želite nastavite s investiranjem u fond do lipnja 2025.

Sva Vaša prava kao ulagatelja fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond ostaju nepromijenjena i nakon uvođenja promjene.

2. Potrebna je akcija ukoliko niste suglasni s dolje opisanom promjenom i investiranje želite prekinuti prije lipnja 2025. Tada možete:

Zamijeniti udjele => možete zamijeniti sve ili dio postojećih udjela iz fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond u drugi fond pod upravljanjem Društva do dana 30.06.2023. do 14:00

Ili

Otkupiti dio ili sve postojeće udjele iz fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond po cijeni važećoj na dan davanja zahtjeva za otkupom, bez naknade – zadnji mogući dan za otkup je 30.06.2023. do 14h

Napominjemo da će otkupi iz Fonda biti mogući i nakon 30.06.2023. uz primjenu izlazne naknade.

 

Bitna promjena podrazumijeva i obuhvaća obračun i naplatu ulazne i izlazne naknade za kupnje odnosno otkupe udjela u razdoblju od 01.07.2023. do 02.06.2025., odnosno do dospijeća Fonda te omogućavanje ulaganja Fonda u financijske instrumente izdavatelja čija je kreditna sposobnost niža od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske u cilju zadržavanja postojeće strukture portfelja i ostvarivanja investicijskog cilja.

Razlog donošenja bitnih promjena Prospekta jest zaštita investicijskog cilja. Ciljana cijena od 103 EUR se nastoji postići po dospijeću Fonda.

Tablični prikaz u nastavku obuhvaća bitne promjene teksta Prospekta:

Bitne promjena Prospekta

Prospekt fonda do 25.06.2023. Prospekt fonda od 26.06.2023.
Društvo će jednom godišnje omogućiti udjelničarima izdavanje i otkup udjela bez ulaznih i izlaznih naknada u periodu od minimalno 2 uzastopna tjedna u svakoj narednoj godini u mjesecu koji odgovara mjesecu početka rada Fonda, po cijenama udjela važećim za navedene dane. Jednu godinu prije dana dospijeća Fonda, Društvo neće naplaćivati ulazne i izlazne naknade. Društvo će jednom godišnje omogućiti udjelničarima izdavanje i otkup udjela bez ulaznih i izlaznih naknada u periodu od minimalno 2 uzastopna tjedna u svakoj narednoj godini u mjesecu koji odgovara mjesecu početka rada Fonda, po cijenama udjela važećim za navedene dane, pri čemu je zadnji takav period lipanj 2023. godine. Od srpnja 2023. godine do dana dospijeća Fonda naplaćuje se ulazna i izlazna naknada
Društvo će jednom godišnje omogućiti udjelničarima otkup udjela bez izlazne naknade u periodu od minimalno dva (2) uzastopna tjedna u svakoj narednoj godini u mjesecu koji odgovara mjesecu početka rada Fonda, po cijenama udjela važećim za navedene dane. Za sve isplate u navedenim periodima, nikada se neće naplatiti izlazna naknada. Društvo će jednom godišnje omogućiti udjelničarima otkup udjela bez izlazne naknade u periodu od minimalno dva (2) uzastopna tjedna u svakoj narednoj godini u mjesecu koji odgovara mjesecu početka rada Fonda, po cijenama udjela važećim za navedene dane, pri čemu je zadnji takav period lipanj 2023. godine. Za sve isplate u navedenim periodima, nikada se neće naplatiti izlazna naknada. Od srpnja 2023. godine do dana dospijeća Fonda naplaćuje se izlazna naknada.
Društvo će jednom godišnje omogućiti udjelničarima izdavanje udjela bez ulazne naknade u periodu od minimalno dva (2) uzastopna tjedna u svakoj narednoj godini u mjesecu koji odgovara mjesecu početka rada Fonda, po cijenama udjela važećim za navedene dane. Za sve uplate koje će ulagatelji uplatiti u navedenim periodima, nikada se neće naplatiti ulazna naknada. Društvo će jednom godišnje omogućiti udjelničarima izdavanje udjela bez ulazne naknade u periodu od minimalno dva (2) uzastopna tjedna u svakoj narednoj godini u mjesecu koji odgovara mjesecu početka rada Fonda, po cijenama udjela važećim za navedene dane, pri čemu je zadnji takav period lipanj 2023. godine. Za sve uplate koje će ulagatelji uplatiti u navedenim periodima, nikada se neće naplatiti ulazna naknada. Od srpnja 2023. godine do dana dospijeća Fonda naplaćuje se ulazna naknada.
S obzirom na investicijsku strategiju i dozvoljena ulaganja, Fond može biti izložen kreditnom riziku države Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije

Fondu je dozvoljeno ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske.

Fond nije izložen kreditnom riziku pojedinih korporativnih izdavatelja.
S obzirom na investicijsku strategiju i dozvoljena ulaganja, Fond može biti izložen kreditnom riziku države Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije

Fond nije izložen kreditnom riziku pojedinih korporativnih izdavatelja.

Ostale bitne karakteristike fonda u kojem ste ulagatelj se NE mijenjaju

 

Počevši s danom 17.05.2023. do 30.06.2023. do 14h ulagatelji mogu zatražiti otkup udjela bez izlazne naknade.

Obavijest o bitnim promjenama Prospekta objavljena je na Internet stranici dana 16.05.2023.

 

Prospekt i Pravila te Ključne informacije za ulagatelje možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Ključne informacije fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

Prospekt i pravila fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond