Bitne promjene Prospekta Raiffeisen Global Equities

21.10.2021

Usvojene bitne promjene Prospekta fonda Raiffeisen Global Equities

 

Temeljem Rješenja HANFA-e od dana 20.10.2021. godine Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima, zaprima odobrenje

• za promjenu glavnog UCITS fonda napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Raiffeisen Global Equity, na način da umjesto fonda Raiffeisen Global Equity kojim upravlja društvo Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., sa sjedištem u Mooslackengasse 12, A-1190, Beč, Austrija, glavnim fondom postaje Raiffeisen Sustainable Equity pod upravljanjem istog društva Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

• za bitne promjene prospekta napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Raiffeisen Global Equity.

Navedene promjene stupaju na snagu 15.12.2021.godine.

Bitna promjena Prospekta

• Dana 15.12.2021. fond Raiffeisen Global Equities, napajajući UCITS fond mijenja glavni UCITS fond

• Novi Glavni fond postaje Raiffeisen Sustainable Equities

• Oba Glavna fonda su fondovi pod upravljanjem društva Raiffeisen Capital Management, sa sjedištem u Beču, Austrija

• Novi Glavni fond je osnovan 13. svibnja  2002. godine na neodređeno vrijeme

• Mijenja se rizik novog glavnog fonda te posljedično i napajajućeg fonda Raiffeisen Global Equities iz SRRI 6 u SRRI 5

Shodno navedenoj promjeni napajajući fond mijenja naziv u  Raiffeisen Sustainable Equities.

Ukoliko ste suglasni s opisanom promjenom i želite nastavite s ulaganjem u fond nije potrebna Vaša akcija. Sva Vaša prava kao ulagatelja fonda Raiffeisen Global Equities ostaju nepromijenjena i nakon pripajanja.

Ukoliko niste suglasni s dolje opisanom promjenom tada možete zamijeniti sve ili dio postojećih udjela iz fonda Raiffeisen Global Equities u drugi fond pod upravljanjem Društva do dana 15.12.2021.do 12h  ili otkupiti dio ili sve postojeće udjele iz fonda Raiffeisen Global Equities po cijeni važećoj na dan davanja zahtjeva za otkupom, bez naknade – zadnji mogući dan za otkup je 15.12.2021.do 12h

Što ova promjena za Vas kao ulagatelja znači?

• Promjena podrazmijeva uključivanje kriterija održivosti kao dodatnog kriterija pri odabiru investicija Fonda. Glavni fond ekskluzivno ulaže u vrijednosne papire i/ili instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji klasificirani kao održivi temeljem društvenih, ekoloških i etičkih kriterija

• Uključivanje ovog kriterija dodatno podiže kvalitetu investicija

• Glavni fond ne ulaže u sektore kao što su vojna industrija, genetski inženjering, te u poduzeća koja krše radnička i ljudska prava i sl.

• Povećanje volumena fonda preuzimatelja pridonosi povećanju ekonomičnosti i omogućuje učinkovitije upravljenje

• Veći volumen može imati pozitivan učinak na ukupne troškove fonda preuzimatelja (raspodjela na veći ukupni volumen smanjuje troškove po imatelju udjela)

• Ostale karakteristike fonda u kojem ste ulagatelj se NE mijenjaju:

Posljednjih godina pojam održivog (eng.:„sustainable“) razvoja postao je jedan od ključnih elemenata u oblikovanju i provođenju razvojnih politika u svijetu. Održivi razvoj je osnova za kreiranje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti.

Održivi razvoj u kontekstu ulaganja Glavnog fonda temelji se na ESG principima (E- „environment“ (okoliš), S – society (društvo) i G - governance (korporativno upravljanje)). Održivost u procesu ulaganja postiže se dosljednom integracijom okolišnih, društvenih i upravljačkih kriterija (ESG). Osim ekonomskih čimbenika, to uključuje i tradicionalne kriterije poput profitabilnosti, likvidnosti i sigurnosti, ali i ekološke i socijalne čimbenike i (dobro) korporativno upravljanje, koji su svi integrirani u procese ulaganja.

Raiffeisen Capital Management shvaća da je održivost korporativna odgovornost za postizanje dugoročnog gospodarskog uspjeha u skladu s okolišem i društvom te nastoji biti  odgovoran upravitelj fondovima, pošten i društveno uključen partner.

Održivost je važan element poslovne politike.

 

Počevši s danom 22.10.2021. do dana provođenja statusne promijene pripajanja glavnog fond, novom glavnom fondu Raiffesien Sustainable Equities, 15.12.2021. ulagatelji mogu zatražiti otkup udjela bez izlazne naknade.

 

Prospekt i Pravila te Ključne informacijama za ulagatelje oba fonda možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Ključne informacije fonda Raiffeisen Sustainable Equities

Ključne infomacije fonda Raiffeisen Sustainable Equities_master

Prospekt i pravila fonda Raiffeisen Sustainable Equities