Brošura o porezu na kapitalne dobitke

04.01.2018

Društvo Raiffeisen Invest pripremilo je Brošuru vezano uz porez na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove.

 

Društvo Raiffeisen Invest je i ove godine pripremilo Brošuru vezano uz porez na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove.

Sve fizičke osobe koje ostvare dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka prema Zakonu o porezu na dohodak podliježu oporezivanju dohotka po osnovi kapitalnih dobitaka, a prema kojem se oporezuju ostvareni neto kapitalni dobici od ulaganja u investicijske fondove.
Društvo je pripremilo Brošuru u kojoj je detaljnije pojašnjeno što će Raiffeisen Invest napraviti za svoje klijente i kako im olakšati sam postupak prijave i plaćanja poreza. Samu obvezu plaćanja poreza i dalje snosi porezni obveznik te bi se svaki klijent trebao i samostalno maksimalno moguće informirati o ovoj vrsti poreza.

Koristimo priliku da najavimo slanje godišnjih „Izvadaka o stanju udjela za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. godine“ koji će na Vaše adrese biti poslani tijekom siječnja 2018. godine.

Ljubazno Vas molimo ako je došlo do promjene Vaše osnovne ili adrese za korespodenciju da istu ažurirate u Vama najbližoj poslovnici Raiffeisen Banke kako bi smo Vam godišnji „Izvadak o stanju udjela za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. godine“ mogli poslati na ispravnu adresu.

Brošura pod nazivom "Brošura - porez na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove" objavljena je na web stranici Društva u dijelu "Dokumentacija/Ostali dokumenti".