Brošura o porezu na kapitalne dobitke

20.12.2016

Društvo Raiffeisen Invest pripremilo je Brošuru vezano uz porez na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove

 

Društvo Raiffeisen Invest pripremilo je Brošuru vezano uz porez na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove

Društvo Raiffeisen Invest d.o.o. pripremilo je Brošuru vezano uz porez na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove a kako bi olakšalo svojim klijentima prijavu i plaćanje navedenog poreza i prireza.
Naime, za sve fizičke osobe koje ostvare dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 1. siječnja 2016. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju oporezivanje dohotka po osnovi kapitalnih dobitaka. To u biti znači da se oporezuju ostvareni neto kapitalni dobici od ulaganja u financijske instrumente kao što su investicijski fondovi, obveznice, dionice i slično.
S obzirom da je ova vrsta poreza za većinu fizičkih osoba novost, Društvo je pripremilo Brošuru u kojoj je detaljnije pojašnjeno što će Raiffeisen Invest napraviti za svoje klijente i kako im olakšati sam postupak prijave i plaćanja poreza. Samu obvezu plaćanja poreza i dalje snosi porezni obveznik te bi se svaki klijent trebao i samostalno maksimalno moguće informirati o ovoj vrsti poreza.
Brošura pod nazivom "Brošura - porez na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove" objavljena je na web stranici Društva dijelu "O nama/ Dokumenti/ Ostala dokumentacija i objave", odnosno na sljedećem linku:

Brošura