Darja Geber - članica Nadzornog odbora Raiffeisen Investa

27.10.2016

Darja Geber imenovana je za novu članicu Nadzornog odbora Raiffeisen Investa, društva za upravljanje UCITS fondovima, umjesto dosadašnje članice Vesne Ciganek-Vuković.

 

Darja Geber imenovana je za novu članicu Nadzornog odbora Raiffeisen Investa, društva za upravljanje UCITS fondovima, umjesto dosadašnje članice Vesne Ciganek-Vuković.

Darja Geber, članica Nadzornog odbora Raiffeisen Investa diplomirala je 1980. godine na Fakultetu za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Vanjska trgovina. Ima 30 godina radnog iskustva u kreditnim institucijama na području Republike Hrvatske, od čega 12 godina u Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA). Za vrijeme svog radnog staža Darja Geber je obnašala više rukovoditeljskih funkcija, od čega je u RBA devet godina provela na funkciji zamjenika izvršnog direktora Sektora transakcijskih poslova. U mirovini je od 2012. godine.
Dosadašnji član Nadzornog odbora Michal Kustra imenovan je zamjenikom predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen Investa.