Fondu Raiffeisen Sustainable Mix pripojen je fond Raiffeisen Dynamic

24.12.2020

Dana 22.12.2020. društvo Raiffeisen Invest pripojilo je fond Raiffeisen Dynamic fondu Raiffeisen Sustainable Mix

 

Provedbom pripajanja cjelokupna imovina, prava i obveze fonda Raiffeisen Dynamic presenesa je u fond Raiffeisen Sustainable Mix te fond Raiffeisen Dynamic prestaje postojati.

Sa navedenim datumom prestala je i privremena obustava izdavanja i otkupa udjela u fondu Raiffeisen Sustainable Mix, te se zahtjevi za izdavanje i otkup udjela u navedenom fondu mogu nesmetano zadavati.

Postupak pripajanja fondova proveden je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16) te Pravilnikom o udjelima UCITS fonda (NN 3/17).