Fondu Raiffeisen Sustainable Solid pripojen je fond Raiffeisen Fund Conservative

11.04.2022

Dana 07.04.2022 društvo Raiffeisen Invest pripojilo je fond Raiffeisen Fund Conservative fondu Raiffeisen Sustainable Solid

 

Provedbom pripajanja cjelokupna imovina, prava i obveze fonda Raiffeisen Fund Conservative presenesa je u fond Raiffeisen sustainable Solid te fond Raiffeisen Fund Conservative prestaje postojati.

Sa navedenim se datumom svi zahtjevi za izdavanje i otkup udjela u navedenom fondu mogu nesmetano zadavati.

Postupak pripajanja fondova proveden je u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21) te Pravilnikom o udjelima UCITS fonda (neslužbeni pročišćeni tekst NN br. 3/17 i 41/17).