Godišnji izvadak o stanju udjela za 2019. godinu

17.12.2019

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima početkom 2020. slati će redovne godišnje izvatke te pozivamo klijente na ažuriranje podataka za slanje izvadaka.

 

Raiffeisen Invest, društvo za upravljanje UCITS fondovima početkom 2020. slati će redovne godišnje Izvatke o stanju udjela za razdoblje 01.01.2019. – 31.12.2019. svim klijentima. Isti će biti dostavljeni putem e-maila i/ili poštom na adresu dostupnu Raiffeisen Investu u trenutku slanja.

Pozivamo sve klijente fizičke osobe da se u slučaju potrebe ažuriranja podataka o adresi komunikacije jave svom bankaru ili u najbližu poslovnicu Raiffeisen banke. Napominjemo da je preporučeni način dostave elektronska pošta odnosno e-mail u cilju očuvanja okoliša i štednje naših prirodnih resursa. Stoga ljubazno molimo sve klijente koji su u mogućnosti da ugovore način dostave Izvadaka i ostalih službenih i zakonskih obavijesti upravo e-mailom, najkasnije do 10.01.2020.

Podsjećamo, za sve fizičke osobe koje ostvare dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, 1. siječnja 2016. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka. Stoga će uz redovno godišnje izvješće klijentima biti dostavljen i podatak o ukupnim kapitalnim dobicima/gubicima za 2019. god. Kako bismo našim klijentima prijavu i uplatu poreza učinili što jednostavnijim, klijentima koji su ostvarili neto kapitalni dobitak Raiffeisen Invest će uz godišnji Izvadak o stanju udjela dostaviti i JOPPD obrazac popunjen sa podacima koji se odnose na neto kapitalni dobitak ostvaren isključivo od ulaganja u Raiffeisen investicijske fondove  s uputom za postupanje.

Radi lakšeg snalaženja, a kao i prethodnih godina, na web stranicama Društva u dijelu „Dokumentacija /Ostali dokumenti“ nalazi se ažurirana „Brošura - porez na kapitalne dobitke od ulaganja u investicijske fondove" s uputom za postupanje. Samu obvezu plaćanja predujma za porez i dalje snosi klijent kao porezni obveznik te bi se svaki klijent trebao i samostalno maksimalno moguće informirati o ovoj vrsti poreza.